DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет іноземної філології >
Навчально-методичні матеріали (FIF) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15869

Название: Друга іноземна мова (німецька): програма нормативної навчальної дисципліни
Авторы: Пасик, Людмила Адамівна
Рись, Лариса Федорівна
Pasyk, Liudmyla A.
Rys, Larysa F.
Застровська, Софія Олександрівна
Козак, Софія Веніамінівна
Лисецька, Наталія Григорівна
Кінах, Ліліана Стефанівна
Грибок, Олена Миколаївна
Зубач, Оксана Адамівна
Бєлих, Оксана Миколаївна
Близнюк, Людмила Миколаївна
Войтюк, Валерій Юрійович
Застровський, Олександр Анатолійович
Микитюк, Марта Анатоліївна
Zastrovska, Sofiia O.
Kozak, Sofiia V.
Lysetska, Nataliia H.
Kinakh, Liliana S.
Hrybok, Olena M.
Zubach, Oksana A.
Bielykh, Oksana M.
Blyzniuk, Liudmyla M.
Voitiuk, Valerii Yu.
Zastrovskyi, Oleksandr A.
Mykytiuk, Marta A.
Ключевые слова: Deutsch als zweite Fremdsprache
Issue Date: 2019
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Друга іноземна мова (німецька): програма нормативної навчальної дисципліни / Л. Ф. Рись [та ін.]; Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, факультет іноземної філології, кафедра німецької філології. - 2019. - 25 с.
Краткий осмотр (реферат): Програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)», підготовки бакалаврів, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізація 014.02 Мова і література, освітня програма Англійська мова.
Описание: Програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки Бакалавра спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізація 014.02 Мова і література, освітня програма Англійська мова. Предметом цього навчального курсу є засади теорії дискурсу, знання яких дає можливість формувати лінгвістичну компетенцію студентів-бакалаврів. Цей навчальний курс має комплексний характер і теоретичну спрямованість. Мета курсу полягає у формуванні у студентів лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої компетенції. Лінгвістична компетенція охоплює знання системи мови і правила її функціонування в процесі іншомовної комунікації. Комунікативна компетенція передбачає вміння сприймати та відтворювати іншомовне мовлення відповідно до умов мовленнєвої комунікації. Лінгвокраїнознавча компетенція включає в себе знання про основні особливості соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається, і вміння здійснювати свою мовленнєву поведінку відповідно до цих особливостей. Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова (німецька)» повинна сприяти формуванню у студентів інтегральних світоглядних рис, гуманітарної, наукової та політичної культури, естетичному вихованню філологічного світогляду.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15869
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
second.pdf505,49 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback