DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет міжнародних відносин >
Наукові роботи (FMV) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15970

Название: Грошові перекази мігрантів у структурі валового внутрішнього продукту України
Другие названия: Migrants’ money transfers as an element of the Ukrainian GDP structure
Авторы: Пелех, Оксана Богданівна
Юськів, Богдан Миколайович
Pelekh, Oksana B.
Yuskiv, Bohdan M.
Ключевые слова: структурні зміни
валовий внутрішній продукт
сукупна продуктивність праці
сукупна продуктивність переказів
сукупна продуктивність праці мігрантів
structural changes
GDP
gross output
gross transfer output
gross migrants' money transfer output
Issue Date: 2018
Издатель: Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Библиографическое описание: Пелех О. Б., Юськів Б. М. Грошові перекази мігрантів у структурі валового внутрішнього продукту України // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 22. - С. 10-18. - DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.10
Краткий осмотр (реферат): Дослідження присвячене аналізу динаміки макроекономічних змін у структурі валового внутрішнього продукту (ВВП), пов’язаних з ринком праці, а конкретно – оплатою праці як складником ВВП. У статті проаналізовано взаємозв’язок між грошовими переказами мігрантів до України та структурою ВВП. Проведено аналіз зв’язку грошових переказів і ВВП в Україні, використовуючи два показники: сукупна продуктивність переказів мігрантів та сукупна продуктивність праці мігрантів. Динаміка змін триелементної структури ВВП України проаналізована за методою, яка передбачає визначення трьох оцінок змін – інтенсивність, швидкість і сталість (монотонність). Сформульовано кілька висновків. Депресивна ситуація на ринку праці України (зниження реальної заробітної плати, зменшення кількості підприємств, зростання безробіття) призводить до того, що частина вивільнених працівників шукає роботу за кордоном (і як наслідок – зростання грошових переказів мігрантів, що одночасно різко знижує цінність переказів стосовно ВВП). «Праця», яка застосовувалася в Україні, частково перемістилася у «працю» за кордоном (не відбулося реально жодних ні технологічних, ні інноваційних зрушень, які виводять на конкурентне співвідношення (30:70)). Зароблені гривні (вдома), чи валюта (за кордоном) не створюють додаткових активів, а зміни у структурі ВВП є досить незначними, повільними та відбуваються хаотично. Загалом, наслідки міграційних процесів є неоднозначними, але їхній вплив на соціально-економічний і політичний розвиток України зростає. Ступінь цього впливу багато в чому залежить від ефективності міграційної політики держави. Головним завданням розвитку системи управління міграцією є визначення максимально можливих і максимально узгоджених на міждержавному рівні меж внутрішньої компетенції держави в організації міграційного процесу.
The study deals with the analysis of the economic changes’ dynamics within the GDP structure, tied to labor market, and specifically to the wages level as an integral GDP element and migrants’ money transfers to Ukraine. Two synthetic indexes were used to conduct the analysis – gross migrants’ money transfer output and gross migrants’ labor output. The three-fold Ukrainian GDP structure dynamics of changes (wages, migrants’ money transfers and materiel actives’ incomes) was being analyzed using the method outlining the three changes markers – intensity, speed and stability/monotony. Based on the analysis results the following conclusions were drawn. The depressive situation on the Ukrainian labor market (decreasing of the wages’ levels, of the enterprises’ quantity, increasing unemployment) leads to the situation when part of unemployed workers seek job abroad. As a result, there is an increase in migrants’ money transfers which drastically decreases transfers’ value to the GDP. “Labor” previously used in Ukraine partially transfers abroad. This pairs with the lack of technological and innovation shifts which influence the competitive correlation within the GDP structure between labor and materiel actives (30:70). Generally, hryvnias earned at home and the currency earned abroad do not create additional actives, and the GDP structure changes remain insignificant, slow and chaotic. Migration processes’ outcomes remain contradictory and their influence upon social, economic and political development of Ukraine increases. Its level is substantially depending on the state migration policy efficiency. That is why the main objective of development of the migration management system is to define maximum possible and coordinated international boundaries for national competencies in the migration process organization.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15970
Appears in Collections:Наукові роботи (FMV)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Пелех ЮСЬКІВ.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback