DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2018 >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018, № 30 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16160

Название: Оцінка інформативності окремих антропометричних показників для проектування самостійних занять оздоровчим фітнесом жінок зрілого віку з надлишковою масою тіла
Другие названия: Evaluation of the Informativeness of Individual Anthropometric Indicators for the Planning of Independent Fitness Trainings of Mature Women with Overweight
Авторы: Андрєєва, Олена Валеріївна
Нагорна, Анастасія Юріївна
Andreeva, Elena
Nagornaya, Anastasia
Ключевые слова: жінки зрілого віку
індекс маси тіла
профілактично-оздоровчі заняття
корекція маси тіла
інформаційні технології
оздоровчий фітнес
women of mature age
index of body weight
preventive and health-improving trainings
correction of body weight
information technology
fitness
Issue Date: 2018
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Андрєєва О. В. Оцінка інформативності окремих антропометричних показників для проектування самостійних занять оздоровчим фітнесом жінок зрілого віку з надлишковою масою тіла / Олена Андрєєва, Анастасія Нагорна // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2018. − Вип. 30. – С. 54–58.
Краткий осмотр (реферат): Актуальність теми дослідження. Сфера фітнес-послуг на сьогодні одна з найбільш динамічних та прогресивних. Саме тут постійно з’являються нові напрями занять, формуються фітнес-тренди, відкриваються фітнес-центри різного формату та запускаються онлайн-курси. Незмінним залишається лише те, що тренування будь- якого формату не принесуть бажаного результату, якщо проходитимуть безконтрольно й несистемно. Часто недосвідчені персональні тренери чи клієнти без досвіду занять починають свій шлях до омріяного результату без урахування вихідних даних, що в підсумку призводить до відсутності бажаної фізичної форми чи травми та загострює інші проблеми зі здоров’ям. Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій дає змогу провести первинний контроль фізичного стану потенційних клієнтів та, ґрунтуючись на отриманих даних, розробити рекомендації щодо програми занять відповідно до поставлених цілей. Мета дослідження – оцінити інформативність окремих антропометричних показників для використання в процесі первинного та поточного лікарсько-педагогічного контролю в проектуванні самостійних занять оздоровчим фітнесом, спрямованих на корекцію надлишкової маси тіла жінок зрілого віку. Методи дослідження – антропометричні методи, методи математичної статистики, методи кореляційного аналізу. Результати дослідження. Дані, отримані в ході дослідження, демонструють можливість дистанційного здійснення первинного та поточного контролю клієнтів у роботі фітнес-тренера. Широкий спектр використаних для антропометричних розрахунків формул, на нашу думку, цілком задовольняє необхідний обсяг даних для проектування самостійних профілактично-оздоровчих занять серед жінок зрілого віку з метою корекції маси тіла з використанням інформаційних технологій. Висновки. У результаті досліджень, у яких узяли участь 55 жінок зрілого віку (23–55 років), показники індексу маси тіла відповідали нормі в 34 жінок, однак при цьому серед досліджуваних відзначено перевищення показників щодо співвідношення маси до зросту. Виявлено, що нормальна маса тіла в жінок першого зрілого віку трапляється частіше, ніж у жінок другого зрілого віку. На нашу думку, це зумовлено тим, що після 35 років у жінок спостерігаємо зниження рівня рухової активності, що, зі свого боку, викликає збільшення маси тіла. The sphere of fitness services is one of the most dynamic and progressive for today. Here new areas of study are constantly emerging, fitness trends are being formed, fitness centers of various formats are opening up and online courses are being launched. What remains unchanged is that training of any kind will not bring the desired result if they are held uncontrollably and non-systematically. The most common mistake at the beginning of the training process is neglect by a trainer or an individual of initial testing of initial indices. The modern level of development of information technology makes it possible to carry out the primary control of the physical condition of the client. The modern level of development of information technology allows for the initial monitoring of the physical condition of the client. And based on the data obtained, develop recommendations regarding the program of classes in accordance with the set goals. The objective of the study is to evaluate the information content of individual anthropometric indicators for use in the process of primary and current medical and pedagogical control in planning independent fitness classes aimed at correcting overweight of mature women. Research methods: anthropometric methods, mathematical statistics methods, correlation analysis. Results of the study – the data obtained during the study demonstrate the possibility of remote implementation of the primary and current control of clients in the work of a fitness trainer. The wide range of formulas used for anthropometric calculations, in the opinion of the author, fully satisfies the necessary amount of data for planning independent preventive and healthimproving activities among women of mature age in order to correct body weight using information technologies. Conclusions. As a result of studies in which 55 women of mature age (aged from 23 to 55 years) took part, it was revealed that body mass index parametersof 34 women corresponded to a norm, however, among the subjects, there was an excess of indicators in terms of body mass to height ratio.It was revealed that normal body weight in women of the first mature age is more common than in women of the second mature age, which, according to the author, is due to the fact that after 35 years women experience a decrease in the level of motor activity, and this in turn causes an increase in body weight.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16160
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018, № 30

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Elena Andreeva, Anastasia Nagornaya.pdf327,75 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback