DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2018 >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018, № 30 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16171

Название: Морфобіомеханічні особливості юних спортсменів на початковому етапі підготовки
Другие названия: Morphobiomechanical Features of Football Players at the Initial Stage of Preparation
Авторы: Кашуба, Віталій Олександрович
Ярмолинський, Леонід Михайлович
Альошина, Алла Іванівна
Бичук, Олександр Іванович
Бичук, Ігор Олександрович
Kashuba, Vitaliy
Yarmolynskyi, Leonid
Alоshyna, Alla
Bychuk, Oleksandr
Bychuk, Igor
Ключевые слова: морфобіомеханічні характеристики
футболісти
постава
етап початкової підготовки
morphobiomechanical characteristics
football players
posture
initial preparation stage
Issue Date: 2018
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Морфобіомеханічні особливості юних спортсменів на початковому етапі підготовки / [Віталій Кашуба, Леонід Ярмолинский, Алла Альошина, Олександр Бичук, Ігор Бичук] // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2017. − Вип. 28. – С. 175–183.
Краткий осмотр (реферат): Мета статі – визначити найбільш порушення постави, що часто трапляються в юних футболістів, і вивчити соматометричні й гоніометричні особливості цього контингенту. Матеріал. У дослідженні брали участь 179 футболістів (7 років n=72; 8 років n=61; 9 років n=46). Результати. Отримані дані дали змогу виявити негативну динаміку стану постави в юних футболістів. У 7-річних респондентів нормальну поставу спостерігали в 66,67 % обстежених, тоді як у дітей 8 років ця кількість зменшилася до 60,66 %, а чисельність футболістів 9 років із нормальною поставою – 45,65 %. Визначено, що найбільш поширеним типом порушення постави у всіх досліджуваних вікових групах є порушення постави в сагітальній площині – кругла спина. Установлено, що порушення постави впливають на зміну гоніометричних показників тіла юних футболістів. Висновки. Отримана інформація є основою для наукової розробки й подальшої апробації технології корекції порушень постави у футболістів на етапі початкової підготовки. The objective is to identify the most common posture disorders in young football players and to study the somatometric and goniometric features of this contingent. The material: 179 football players took part in the study (7 years old n = 72; 8 years old n = 61; 9 years old n = 46). Results: the obtained data allowed to reveal the negative dynamics of the state of posture in young football players. In football players of 7 years old, normal posture was observed in 66,67 % of the examined, while in children of 8 years old this number decreased to 60,66 %, and the number of football players of 9 years old with normal posture was 45,65 %. It was determined that the most common type of impaired posture in all studied age groups is impaired posture in the sagittal plane – round back. It has been established that posture disorders affect the change in goniometric indices of the body of young football players. Conclusions. The obtained information is the basis for the scientific development and further testing of the technology for correcting postural disorders in football players at the initial preparation stage.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16171
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018, № 30

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vitaliy Kashuba, Leonid Yarmolynskyi.pdfОсновна стаття1,87 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback