DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет іноземної філології >
Навчально-методичні матеріали (FIF) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16256

Название: Англійська мова. Підсумковий контроль у формі комп’ютерного тестування: навчально-методична розробка для студентів IІІ курсу факультету культури і мистецтв СНУ імені Лесі Українки
Авторы: Гедз, Світлана Федорівна
Воробйова, Тетяна В'ячеславівна
Гордієнко, Юлія Анатоліївна
Гусак, Людмила Євгенівна
Кондрук, Аліна Юріївна
Мельник, Олена Миколаївна
Мельничук, О. В.
Передон, Наталія Олександрівна
Семенюк, Тетяна Петрівна
Смалько, Людмила Євгенівна
Сорокіна, Ліна Євгеніївна
Яцишин, Наталія Пилипівна
Hedz, Svitlana F.
Vorobiova, Tetiana V.
Husak, Liudmyla Ye.
Kondruk, Alina Yu.
Melnyk, Olena M.
Melnychuk, О. V.
Peredon, Nataliia O.
Semeniuk, Tetiana P.
Smalko, Liudmyla Ye.
Sorokina, Lina Ye.
Yatsyshyn, Nataliia P.
Issue Date: 2018
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українк
Библиографическое описание: Англійська мова. Підсумковий контроль у формі комп’ютерного тестування: навчально-методична розробка для студентів IІІ курсу факультету культури і мистецтв СНУ імені Лесі Українки / [С. Ф. Гедз, Т. В. Воробйова, Ю. А. Гордієнко, Л. Є. Гусак, А. Ю. Кондрук та ін.] ; за ред. А. Ю. Кондрук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. − 100 с.
Краткий осмотр (реферат): Запропонована навчально-методична розробка орієнтована на забезпечення студентів третього курсу факультету культури і мистецтв матеріалом до складання заліку з дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” у формі комп’ютерного тестування. Посібник спрямований допомогти студентам у повторенні вивченого лексичного та граматичного матеріалу та перевірити рівень їхньої загальної іншомовної комунікативної компетенції. Завдання складені з урахуванням обсягу матеріалу, вимог до знань і вмінь студентів ІІІ курсу факультету культури і мистецтв, передбачених програмами. Тести включають завдання, які розподілені на три рівні відповідно до ступеня їх складності. Змістове наповнення першого та другого рівнів складається з тестів, які відповідають таким граматичним темам: часові форми активного і пасивного станів, пряма / непряма мова, узгодження часів, інфінітив, герундій. Тести третього рівня утворюють лексичні завдання, які відповідають навчальним програмам дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” для факультету культури і мистецтв, та складені згідно з вимогами програми Зовнішнього Незалежного Оцінювання для вступу до магістратури (Multiple Choice Questions, Filling in the Gaps, Definitions, Use of English). До уваги студентів представлено тести двох типів: 1) завдання закритої форми із запропонованими відповідями, з котрих потрібно вибрати одну або декілька правильних відповідей, або встановити відповідність; 2) завдання відкритої форми. Навчально-методична розробка складається з передмови, комплексу тестових завдань та списку рекомендованої літератури.
Описание: .
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16256
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
metod_3_art.pdf632,01 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback