DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет медико-біологічний >
Наукові роботи (FB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16356

Название: Еволюційно-морфологічний аналіз квітки представників Однодольних (Monocotyledons)
Другие названия: Evolutionary-morphological analysis of the Monocotyledons flowers
Авторы: Фіщук, Оксана Сергіївна
Fishchuk, Oksana S.
Ключевые слова: однодольні
еволюція
квітка
морфологічні ознаки
monocots
evolution
flower
morphological features
Issue Date: 2018
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Фіщук О.С. Еволюційно-морфологічний аналіз квітки представників Однодольних (Monocotyledons) // Природа Західного Полісся і прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк, 2018. – № 15. – С. 140-144.
Краткий осмотр (реферат): Походження і основні напрямки еволюції однодольних – одна із найбільш дискусійних проблем філогенетики покритонасінних рослин. Молекулярно-філогенетичні дані підтвердили уявлення про монофілію однодольних та їх походження від примітивних дводольних рослин. Вирішальне значення для розуміння морфологічної еволюції однодольних мають дані про найбільш архаїчні форми із сучасних представників. Сучасні уявлення про філогенію однодольних неузгоджені із жодною із традиційних гіпотез про еволюцію даної групи, а самі по собі молекулярні дані нічого не говорять про еволюцію морфологічних ознак. Саме тому, необхідні нові дослідження квітки однодольних. Для розуміння еволюції Однодольних в цілому дані про структуру і розвиток квітки до цього часу не використовуються в повному обсязі. Для багатьох таксонів архаїчних однодольних немає не лише інформації про морфогенез квітки, а й повного опису її будови.
Genesis and main directions of the evolution of monocotyledons - one of the most controversial problems of phylogenetic of angiosperms. Molecularphylogenetic data confirmed the idea of monophili of monocotyledons and their genesis from primitive dicotyledonous plants. The most important for understanding the morphological evolution of monocots is the data on the most archaic forms of modern representatives. Modern ideas about the phylogeny of monocots are not consistent with any of the traditional hypotheses about the evolution of this group, but the molecular data do not say anything about the evolution of morphological features. That is why new studies of the monocotyledons flower are needed. To understand the evolution of monocotyledons in general, structure data and development of the flower to this time are not used in full. For many taxa of archaic monocots there is not information about the morphogenesis of the flower, but also is not a complete description of its structure
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16356
Appears in Collections:Наукові роботи (FB)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BIO-24-28.pdf481,89 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback