DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Історико-правовий часопис >
Історико-правовий часопис, 2019, № 1(13) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16447

Название: Personal Freedom Protection under Criminal Law: Сurrent State and Enhancement Prospects
Другие названия: Кримінально-правова охорона особистої свободи: сучасний стан і перспективи розвитку
Авторы: Korotich, E
Коротич, Е
Ключевые слова: personal freedom
crimes against personal freedom
human trafficking
kidnapping
slavery
illegal deprivation of liberty
threat
особиста свобода
злочини проти особистої свободи
торгівля людьми
викрадення
рабство
незаконне позбавлення волі
погроза
Issue Date: 2019
Издатель: СНУ ім.Лесі Українки
Библиографическое описание: Коротич Е.. Кримінально-правова охорона особистої свободи: сучасний стан і перспективи розвитку. / Е. Коротич // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. − № 1 (13). − С. 110-114 – Бібліогр.: 4 назв.
Краткий осмотр (реферат): Speaking about the personal freedom’s penal protection, it is necessary to note the rationality of the accepted legislative approach. The Criminal code of the Republic of Belarus has essentially expanded a list of the crimes against personal freedom that can be evidence of aspiration of the Belarusian legislator to protect of the given object maximum. The norms about crimes against personal freedom have received the descriptive dispositions that has an important practical value. In the Criminal code there were norms about liability for such crimes as trafficking in people and slave labour using, criminalization of which is a result of the international norms implementation. In spite of progressive character of the Belarusian Criminal Code in the area of the personal freedom’s protection, it is necessary to recognize some defects of such protection. The most topical directions of the Criminal code development in the area of personal freedom’s protection are presented in the article. У статті представлена характеристика кримінально-правової охорони особистої свободи людини в Республіці Білорусь. Аналіз норм кримінального закону Білорусі в даній сфері дозволив зробити висновок про раціональність прийнятого законодавчого підходу: по-перше, Кримінальний кодекс Республіки Білорусь розширив коло посягань на особисту свободу, що свідчить про прагнення законодавця забезпечити її всебічну охорону; по-друге, в Кримінальному кодексі отримали закріплення описові диспозиції норм про злочини проти особистої свободи, що має важливе практичне значення; по-третє, в Кримінальному кодексі з'явилися норми про відповідальність за такі діяння, як торгівля людьми, використання рабської праці, криміналізація яких, крім іншого, є наслідком реалізації відповідних міжнародних зобов'язань на національному рівні. Відзначаючи прогресивний характер названих та інших законодавчих заходів у зазначеній галузі, слід, проте, визнати наявність і ряду недоліків, які зумовлюють необхідність подальшого вдосконалення КК. У зв'язку з цим в статті представлені найбільш актуальні напрями реформування кримінального закону Білорусі в галузі охорони особистої свободи.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16447
Appears in Collections:Історико-правовий часопис, 2019, № 1(13)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
23.pdf105,72 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback