DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Матеріали наукових конференцій >
Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько-українські зв’язки >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16501

Название: Творчість Лесі Українки і бандурне мистецтво української діаспори
Другие названия: CREATIVITY OF LESYA UKRAINKA AND UKRAINIAN DIASPORA BANDURA ART
Авторы: Дутчак, Віолетта
Dutchak, Violetta
Ключевые слова: Леся Українка
кобзарство
епічний репертуар
бандурне мистецтво діаспори
Lesia Ukrainka
kobzar art
epic repertoire
diaspora bandura art
Issue Date: 2019
Издатель: Німецько-Українське Наукове Об’єднання ім. проф. Юрія Бойка-Блохина, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Дутчак В. Творчість Лесі Українки і бандурне мистецтво української діаспори // Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько- українські зв’язки. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції в Мюнхені (3.04.2019 – 7.04.2019) / укл. і заг. ред.: Д.Блохин, М. Моклиця. Т. ХІ. Осадца Ю.В. Мюнхен-Тернопіль, 2019. С. 82-95.
Краткий осмотр (реферат): У статті пропонується аналіз розвитку бандурного мистецтва діаспори ХХ – початку ХХІ ст. з урахуванням значення постаті й творчості Лесі Українки. Зокрема, виокремлено кобзарський сегмент діяльності Лесі Українки, її внесок у фіксацію та збереження кобзарського репертуару, пізніше відтвореного в еміграційному та діаспорному середовищі. Визначено наукові й науково-публіцистичні праці митців діаспори, котрі актуалізували спадщину Лесі Українки для збереження кобзарських традицій. Проаналізовано виконавські й звукозаписні здобутки солістів та колективів бандуристів діаспори, котрі носять її ім’я та включають до репертуару твори на вірші поетеси. The article offers an analysis of the diaspora bandura art development in the XX – the beginning of the XXI centuries, taking into account the significance of the figure and creativity of Lesya Ukrainka. In particular, the kobzar segment of Lesya Ukrainka’s activity is being identified, her contribution to fixing and preserving the kobzar repertoire, later restored in the emigration and diaspora environment. The scientific and scientific-journalistic works of the diaspora artists are being defined, which actualized the legacy of Lesya Ukrainka to preserve the kobzar traditions. The performance and recording achievements of the diaspora soloists and collectives of bandura players are being analyzed, which bear her name and include her works in the repertoire.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16501
Appears in Collections:Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько-українські зв’язки

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Дутчак 82-95.PDF554,87 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback