DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Матеріали наукових конференцій >

Процесне управління та корпоративна соціальна відповідальність підприємницьких структур : [84]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Титульні сторінки

СЕКЦІЯ І. Інноваційні засади становленння та розвитку економіки природокористування

Геліч Н. В., Барашко М. О. Інноваційно-інвестиційні засади розвитку ресурсного потенціалу економіки України

Нестеров О. Ю. Інноватика при підготовці фахівців в області акватуризму

Срібна Є.В. Енергетична логістика як каталізатор інноваційного прориву природно-укладної енергетики

Хижнякова Н. О. Інноваційні рішення у сфері природокористування України

СЕКЦІЯ ІІ. Теоретичні та практичні засади соціально-компетентного корпоративного управління підприємницьких систем

Богоявленська Ю.В, Ліханова В.О. Управління розвитком персоналу в епоху змін

Бортнік С.М. , Пархомова О.В. Система мотивації персоналу підприємства та обгрунтування напрямів підвищення її ефективності

Гапонюк Л. П. Показники оцінювання ефективності персоналу підприємства

Голанов А. М. Сутність системи забезпечення інформаційної безпеки підприємства

Горбунов В.О. Конкурентоспроможність підприємства в ринкових умовах та шляхи її підвищення

Гульчак Ю. М. Контролінг у системі кадрового планування

Данилюк Т.І. Методи оптимізації управлінських рішень при переході будівельних компаній на аутсорсинг

Димченко Н. Роль цілепокладання в успішному функціонуванні підприємства

Ковальчук К. Основні засоби підприємства: економічна сутність

Крамар О. Теоретичні засади забезпечення якості продукції підприємства

Кревський Б. Конкурентна стратегія підприємства: необхідність чи вимога часу?

Крикавський Є., Якимишин Л. Стратегічний вимір логістично-маркетингового підходу в управлінні ланцюгами поставок товарів повсякденного попиту

Ліпич Л., Хілуха О. Mетоди залучення інвестицій

Михальчук Б. Підходи до визначення поняття «управління персоналом підприємства»

Наталіч О. Чинники впливу на управління економічною безпекою підприємства

Окружко С. Управління логістичними витратами підприємства

Пиріг С. Перспективи розвитку підприємств будівельної галузі в регіонах України

Поляк А. Мотивація праці як основний метод забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Скомороха Ю. Удосконалення організації нормування праці на підприємстві

Скомороха Ю. Логістичне управління процесом постачання

Собчук А. Сучасні підходи до нормування праці на підприємствах

Собчук А. Значення логістичної концепції в управлінні підприємством

Степанюк Н. Концептуальні засади антикризового управління національною економікою

Ступницький В., Ступницька Н. Управлінський аспект вітчизняного автодорожнього будівельного комплексу та його роль для приватного бізнесу й територіальної цілісності України

Супрунюк Ф. Управління логістичними витратами

Федь О. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства

Чешук В. Інноваційні засади корпоративного управління економічною безпекою на будівельних підприємствах

Ярошик В. Необхідність управління товарними запасами на торговельному підприємств

Секція ІІІ. Фінансування інноваційного розвитку підприємств

Верещук С., Нездименко І. Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства

Гузюк О. Економічна безпека як основа розвитку підприємницької діяльності

Гирикович О. Управління ризиками в системі фінансово-економічної безпеки підприємства

Дричик А. Інвестиційно-інноваційний розвиток як основа забезпечення конкурентоспроможності україни

Лещинська М. Міжнародний досвід забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства

Лялюк А., Федченко А. Управління фінансовою безпекою підприємства на засадах корпоративного управління

Оласюк В. Формування економічної безпеки у сучасних умовах розвитку підприємницької діяльності

Полінкевич О. Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства

Секція ІV. Розвиток інноваціних підходів до управління розвитком підприємницьких структур

Буняк Н. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності підприємства

Burban O. , Korobchuk T. Incentive mechanisms of enterprise` information technologies

Волинець І. Модель та методи управління бізнес-процесами інноваційного розвитку підприємства

Герасимюк О.Ю. Діагностування інноваційного розвитку підприємства

Грисюк І. Інноваційний розвиток підприємства на основі корпоративного управління

Грицюк Н. Економічна психологія як галузь наукового знання

Забедюк М. Регіональний вимір інноваційного розвитку підприємницьких структур

Кривов’язюк І., Кухарук Н. Фактори стимулювання інноваційної активності підприємницьких структур

Левошук С. Інноваційні стратегії підприємств

Левошук С. Застосування інновацій в логістичній діяльності

Мартинюк Н. Фактори забезпечення прибутковості стратегії розвитку

Мартинюк О. Дефініція понять «інновація» та «інноваційний потенціал»

Михальчук Т. Сутність та значення інформаційних систем в умовах інноваційного розвитку підприємства

Мороз М. Комплексна система економічної безпеки підприємства

Панюта Я. Ф. Потенціал інноваційного розвитку підприємства

Пус В. О. Підвищення фінансової безпеки підприємства в контексті забезпечення його інвестиційної привабливості

Сак Т. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств

Чуліпа І., Сливка О. Проблеми маркетингової підтримки інновацій підприємств України

Уренюк Б. Дослідження інноваційного розвитку підприємств

Чиж Н. Особливості управлінням інноваційною діяльностю банків на ринку банківських послуг

Ющишина Л. Процесно-орієнтоване управління витратами життєвого циклу продукції

Секція V. Обліково-аналітичні процедури та аудит процесного та корпоративного управління підприємствами

Фатенок-Ткачук А. Основи організації обліково-аналітичного забезпечення процесу формування стратегії розвитку

Секція VІ. Сучасні реалії та тенденції інноваційного розвитку підприємницьких структур

Майборода В. Інноваційна діяльність підприємств України в контексті конкурентоспроможності економіки

Майданик А. Основні проблеми ресурсного забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств

Манькут О. Інноваційний потенціал як основний елемент інноваційного розвитку

Мохнюк А. Перспективи розвитку підприємств молочної промисловості

Орлов В., Ободовський Ю. Сучасні реалії побудови та функціонування підприємницьких структур управління

Пустовіт Ю. Проблеми впровадження інформаційних технологій на підприємствах різних форм бізнесу

Пустовіт Ю. Місце України в міжнародних рейтингах: особливості інноваційного розвитку

Рудь Н., Гура І. Особливості оцінки та формування інноваційного потенціалу регіону

Шостак Л., Скомороха Ю. Управління логістичними процесами на торгівельних підприємствах

center> Секція VІІ. Соціальна відповідальність бізнесу

Дуднік Б. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент формування позитивного іміджу підприємства

Жигар Н. Формування заходів соціальної відповідальності бізнесу на українських підприємствах

Іванова В., Тулаінова Я. Екологізація соціальної відповідальності

Іщук Л. Соціальна відповідальність підприємств регіону та держави

Колосок А. Практичні аспекти еколого-соціальної відповідальності бізнесу

Кривов’язюк І.В., Гаранчевська І. Соціальне підприємництво та його роль у вирішенні соціально-економічних конфліктів

Кузьо Н., Чипак А. Особливості соціальної відповідальності бізнесу в Україні

Мастеляк Л. Інвестування у підготовку потенційних працівників як важливий напрям соціальної відповідальності бізнесу

Павлова С. Особливості формування моделі корпоративної соціальної відповідальності в Україні

Пиртко М. Сучасні тренди у сфері забезпечення соціальної відповідальності бізнесу

Ховрак І. Значення соціальної відповідальності університетів для розвитку суспільства: досвід Польщі

Шубала І. Напрямки реалізації політики соціального захисту населення

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback