DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет історії, політології та національної безпеки >
Навчально-методичні матеріали (FH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16829

Название: Міжправославний діалог в Україні
Авторы: Борейко, Юрій Григорович
Ключевые слова: православ’я
українське суспільство
православні юрисдикції
міжправославний діалог
Православна церква України
автокефалія
Issue Date: 16-Oct-2019
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Борейко Ю. Г. Міжправославний діалог в Україні : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 031 Релігієзнавство, освітньої програми «Релігієзнавство, міжконфесійні відносини» / Ю. Г. Борейко ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра філософії та релігієзнавства. - Луцьк, 2019. - 12 с.
Краткий осмотр (реферат): Програма навчальної дисципліни «Міжправославний діалог в Україні» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 031 «Релігієзнавство», освітньої програми «Релігієзнавство, міжконфесійні відносини». Програма містить один змістовий модуль: 1) Міжправославні відносини в Україні від відновлення автокефального руху до конституювання ПЦУ. Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості взаємовідносин православних церков в Україні на сучасному етапі. Метою викладання навчальної дисципліни «Міжправославний діалог в Україні» є формування у студентів цілісного уявлення про автокефальний рух в сучасній Україні, закономірності функціонування православних церков в умовах юрисдикційного поділу, характер взаємовідносин між церквами та віруючими в контексті створення Православної церкви України. Завдання курсу полягають в ознайомленні студентів з особливостями автокефального руху в українськoму правoслав’ї протягом останнього тридцятиріччя, специфікою дiалoгу щодо oб’єднання та співпраці православних юрисдикцій в умовах інституційного поділу, значенням характеру взаємовідносин православних церков для духовного розвитку українського суспільства, впливом пoлiтизацiї церкoвнo-релiгiйнoгo життя на вiруючих правoславних юрисдикцій, рисами формування конфесійної ідентичності віруючих у контексті створення Православної церкви України. Вивчення курсу «Міжправославний діалог в Україні» грунтується на міжпредметних зв’язках з релігієзнавством, філософією, соціологією, історією.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16829
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Mizhpravoslavnyi dialoh.pdf628,8 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback