DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Матеріали наукових конференцій >

Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування : [83]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Передмова

Секція 1. Стан і розвиток бухгалтерського обліку, як науки та практичної діяльності

Верушкін Олексій. Особливості оцінки та обліку біологічних активів тваринництва

Гаврилюк Зоряна. Поняття та зміст інвертаризації

Голуб’юк Анна. Облікова політика підприємства та її вплив на систему управління

Жовнір Максим. Особливості обліку біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах

Зінчук Людмила. Бухгалтерський облік розрахунків із стипендіатами

Колос Ганна. Вдосконалення аналітичного обліку податку на прибуток

Комариця Лілія. Проблеми визнання нематеріальних активів у бухгалтерському обліку

Кондратюк Владислав. Сутність та класифікація дебіторської заборгованості для цілей бухгалтерського обліку

Кравчук Діана. Проблемні аспекти обліку дебіторської заборгованості

Марчук Ірина. Документальне оформлення результатів інвентаризації

Плоскіна Андріана. Бухгалтерський облік як основне джерело інформації для прийняття рішень

Соколюк Юлія. особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Цибуковська Анастасія. особливості обліку готової продукції

Швайко Надія. Сучасний стан облікової політики підприємства

Секція 2. Міжнародний та вітчизняний досвід організації, функціонування та розвитку економічного аналізу.

Баранська Карина. Автоматизація робочого місця бухгалтера з управління основними засобами

Більо Іван. Формування капіталу підприємства

Болобан Єлизавета. Звіт про управління: аналітичні можливості використання

Грисюк Олександра. Дефініції категорії «основні засоби» для потреб економічного аналізу

Дем’янець Діана. Вплив індексу споживчих цін на цінову ситуацію в Волинській області

Дарчук Вікторія. Порівняльна характеристика автоматизованих облікових програм управління підприємством

Дейна Олена. Застосування нефінансової інформації при аналізі ефективності діяльності підприємства

Куціян Марія-Мірабелла. Аналіз впливу власного капіталу на стійкість економічного зростання підприємства

Маєвська Ірина. Необхідність розвитку економічного аналізу та його вплив на функціонування суб`єктів господарювання

Мельнічук Катерина. Автоматизація обліково-аналітичного процесу на підприємствах в умовах комп’ютеризації

Мельникова Анна. Удосконалення управління запасами підприємства

Микитюк Євгенія. Оцінювання ефективності антикризового фінансового управління підприємствами

Могильчук Дмитро. Напрями оцінювання ефективності амортизаційної політики підприємства

Оласюк Богдан. Аналіз особливостей розрахунків з іноземними контрагентами

Оніщук Владислав, Панасюк Юрій. Сучасні підходи до управління прибутком підприємства

Остапюк Тетяна. Необхідність розвитку економічного аналізу та його вплив на функціонування суб`єктів господарювання

Стасюк Анастасія. Управління оборотними активами підприємства

Федосенко Наталія. Управління фінансовими ресурсами підприємства

Червеняк Вікторія. Підходи до визначення та оцінки фінансової стійкості підприємства

Шемрило Анастасія. Методи оцінювання інвестиційних ризиків підприємства

Шульгач Лілія. Сутність та методика аналізу пасивів підприємства

Секція ІІІ. Сучасні виклики в удосконаленні теорії та практики аудиту

Василюк Аліна. Бухгалтерський баланс та вдосконалення його інформаційного забезпечення

Голуб’юк Анна. Особливості застосування комп’ютерних технологій для автоматизації бухгалтерського обліку і аудиту на підприємствах

Логвинюк Яна. Особливості внутрішнього аудиту банківської діяльності

Медяник Тетяна. Особливості фінансового обліку і аудиту електронних грошей

Подолець Анастасія. Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні

Хлопук Христина. Оцінка суттєвості у внутрішньому аудиті

Цибульська Карина. Особливості документування господарських операцій з обліку і аудиту власного капіталу

Швайко Надія. Напрями вдосконалення внутрішнього аудиту

Яровенко Марія. Окремі питання компетентності роботи програми «1с: Бухгалтерія» для потреб аудиту

Секція ІV. Оподаткування діяльності підприємств: проблеми та перспективи розвитку

Боричевська Ірина. Фіскальна децентралізація в умовах недосконалості податкової системи України

Боричевська Ірина. Вплив податку на виведений капітал на діяльність підприємств та економіку України в цілому

Загура Богдан. Аналіз впливу оподаткування на господарську діяльність підприємств

Зейкан Богдана, Куліш Софія. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва: її значення, проблеми та перспективи розвитку

Каліщук Маріан. Зміни для фізичних осіб-підприємців у 2020 році

Куліш Софія. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Марчук Надія. Оподаткування діяльності підприємств в україні: проблеми та перспективи розвитку

Остра Інна. Особливості обліку майнових відносин у фермерських господарствах

Стасюк Ярослава, Русило Оксана. Оподаткування діяльності підприємств: проблеми та перспективи розвитку

Секція V. Розвиток інформаційних систем обліку, аналізу та аудиту на етапі становлення цифрової економіки

Бігун Вікторія. Перспективи впровадження блокчейну

Воронюк Анна. Проблеми та перспективи автоматизації аудиту в Україні

Герасимчук Христина. Прогрес обліку під впливом інноваційних технологій

Деркач Оксана. Історія розвитку вибіркового методу

Куліш Софія. Інформаційні системи в обліку заробітної плати та кадрових даних

Сосовська Олена. Сучасні інформаційні технології для облікового процесу

Секція VI. Обліково-аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства

Бойко Людмила. Шляхи покращення обліку виробничих витрат деревообробних підприємств України на основі концепції ощадливого виробництва

Веремчук Дарина. Особливості здійснення безготівкових розрахунків в Україні

Волянюк Яна. Практика обліку природнього убутку запасів

Гальченко Анастасія. Особливості обліку браку у виробництві

Дарчик Ольга. Удосконалення обліку на торгівельних підприємствах з використанням електронної комерції

Кацевич Дарина. Облік на малих підприємствах

Керенська Оксана. Особливості ПДВ в фінансовому та податковому обліку

Кончук Наталія. Обліково-аналітичне забезпечення бізнес-процесів в управлінні фінансовимим результатами

Косюк Ольга. Облікові аспекти оплати праці на основі аутсорсингу персоналу

Лов’ян Софія. Управління дебіторською заборгованістю: обліково-аналітичний аспект

Мартинюк Ростислав. Оцінка тенденцій банкрутства підприємств в Україні та Польщі

Мотика Анна. Облікові інструменти відшукання резервів розвитку підприємства

Петрук Ольга. Аналіз виробництва та реалізації готової продукції на підприємстві з виробництва меблів

Пилипчук Ангеліна. Особливості обліку інновацій

Плоскіна Андріана. Сутність та необхідність ведення управлінського обліку

Подолець Дарина. Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці та шляхи їх вирішення

Подольчук Тетяна. Удосконалення облікового забезпечення процесу постачання на основі тендерних процедур

Рудь Наталія. Аналітичні інструменти у стратегічному плануванні розвитку підприємства

Сітуха Ольга. Відображення операцій з аутсорсингу та аутстафінгу в обліку

Собуцька Вікторія. Впровадження сучасних інформаційних технологій для оцінки і контролю доходів-витрат-результатів

Шевчик Ліна. Обліково-аналітичне забезпечення управління соціальними витратами підприємства

Шендюк (Мороз). Деякі аспекти спільного інвестування в обліковому забезпеченні процесу

Шульгач Лілія. Методика формування резерву відпусток

Юрчук Віктор. Облікові процедури та інструменти в управлінні проектами

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback