DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Природа Західного Полісся та прилеглих територій >
2013 >

Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2013, № 10 : [32]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ I. ГЕОГРАФІЯ

Зузук Ф. В., Залеський І. І. Антропогенна трансформація рельєфу в межах Волинської та Рівненської областей

Фесюк В. О., Федонюк М. А., Федонюк В. В. Теоретико-методологічні аспекти оцінювання інтенсивності карстової денудації на водозборах Волинського Полісся

Зузук Ф. В., Нетробчук І. М., Л. К. Колошко Природні умови ботанічного саду «Волинь» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Ковальчук І. П., Швець О. І., Андрейчук Ю. М. Картографічне моделювання структури землекористування в басейнах малих річок (за даними дистанційного зондування Землі)

Полянський С. В. Гідроморфні антропогенно-трансформовані ґрунти Волинської області

Гайдін А. М., Дяків В. О., Погребенник В. Д., Пашук А. В. Хімічний склад фільтрату Львівського полігону твердих побутових відходів

Бейдик О. О., Грешнякова Т. В., Ільїна О. В. Застосування таблиць Шульте під час вивчення ресурсно-рекреаційного потенціалу Індії

Карпюк З. К. Розвиток заповідної справи на Волинському Поліссі

Козлюк Л. М. Cтан та перспективи розвитку природно-заповідних територій Волині

Конякін С. М., Чемерис І. А. Геоекологічна оцінка природно-заповідного фонду Чорнобаївщини в умовах формування регіональної екомережі Черкащини

Гоцкалюк Л. О. Порівняльна характеристика стану лісових ресурсів Тернопільської та Волинської областей

Десятник В. В. Палеогеографічна вивченість межиріччя Стохід - Горинь

РОЗДІЛ II. БІОЛОГІЯ

Вєтрова О. В., Демченко С. І., Жук Г. О. Гібриди Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. – перспективні продуценти білкових речовин

Кузьмішина І. І., Коцун Л. О., Войтюк В. П., Лісовська Т. П., Коцун Б. Б., Кузярін О. Т. Судинні рослини проектованого ландшафтного заказника місцевого значення «Фітеума» (Іваничівський район, Волинська область)

Іванців В. В., Іванців О. Я. Екологічні особливості поширенняомели звичайної в біотопах м. Луцька

Bandurko V. V., Safonov A. I. Method of Reintroduction as a Measure of Active Preservation of Species of Genus Stipa L. (Бандурко В. В., Сафонов А. І. Метод реінтродукції як захід активного збереження видів роду Stipa L.)

Фіщук О. С. Філогенія та морфологія квітки родини драценових (Dracenaceae Saligb.)

Машевська А. С., Єрмейчук Т. М. Сезонні зміни активності ростових процесів у рослин

Іванців В. В., Кречківська Г. В., Бусленко Л. В. Дощові черв’яки (Lumbricidae) ґрунто-субстратів відвалів Бориславського озокеритового родовища

Крон А. А., Рошко В. Г., Власенко Р. П., Онищук І. П. Базові реакції угруповань лумбріцид (Oligochaeta, Lumbricidae) на хронічний електромагнітний стрес

Євтушенко К. В. Структура угруповань павуків (Aranei) приґрунтового ярусу чотирьох типових біотопів Шацького національного природного парку

Гордій Н. М. Трофічні зв'язки булавовусих лускокрилих (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) ксеротермних лучно-степових та чагарникових екосистем Кам’янецького Придністров’я

Теплюк В. С. Роль мошок у гідробіоценозах Волинського Полісся

Сухомлін К. Б., Зінченко О. П. Особливості прояву статевого диморфізму в симуліїд (Diptera, Simuliidae)

Шевченко П. Г., Ситник Ю. М., Матейчик В. І., Новіцький Р. О. Ретроспективний огляд формування складу іхтіофауни Шацьких озер

Березюк М. В. Особливості структурної організації мозочка водоплавних птахів

Наконечний І. В. Структурно-видові особливості локальних угруповань гризунів зволожених і навколоводних біотопів Південно-Західного Причорномор’я

Беляев В. В., Волкова Е. Н., Трапезников А. В., Трапезникова В. Н. Механизмы формирования сезонных вариаций содержания 137Cs в организме пресноводных рыб

Шевчук М. Й., Бортнік Т. П., Гаврилюк В. А., Бортнік А. М. Вплив ферментованого добрива на мікробіологічну активність дерново-підзолистого ґрунту в умовах Західного Полісся України

Бецелюк В. В. Динаміка основних нозологічних класів захворювань на території Волинської області впродовж 19992011 рр.

Карлін М. І. «Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів» (рецензія на монографію Г. І. Рудька, О. В. Плотнікова, М. М. Курило, С. В. Родованова)

Шевчук М. Й. «Осушені землі Волинської області та їх охорона» (рецензія на монографію Зузука Ф. В., Колошко Л. К., З. К. Карпюк)

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback