DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет історії, політології та національної безпеки >
Навчально-методичні матеріали (FH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16993

Название: Філософія науки
Авторы: Опейда, Людмила Миколаївна
Ключевые слова: наука
критеріїї науковості
істина
епістемологія
переднаука
класична наука
некласична наука
постнекласична наука
Issue Date: 16-Oct-2019
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Опейда Л. М. Філософія науки : програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 033 Філософія, освітньо-професійної програми «Філософія, суспільна аналітика» / Л. М. Опейда ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра філософії та релігієзнавства. - Луцьк, 2019. - 14 с.
Краткий осмотр (реферат): Програма навчальної дисципліни «Філософія науки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності «Філософія». Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія науки» є розгляд філософських концепцій свободи. Предметом вивчення навчальної дисципліни є погляди основних філософських напрямів і шкіл античності, середніх віків і Відродження, а також Нового і Новітнього часу на проблему свободи волі. Міждисциплінарні зв’язки: проблема свободи у філософії має тісний зв’язок із соціальними та історичними науками, логікою; здійснюється пошук відповідей на питання про взаємозв’язок свободи з необхідністю, про свободу волі та вільний вибір особистості. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: Змістовий модуль 1. Філософські концепції свободи в епоху Премодерну. Змістовий модуль 2. Проблема свободи у проекті Модерну. Змістовий модуль 3. Проблема свободи в ситуації Постмодерну.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16993
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Filosofiia nauky.pdf733,02 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback