DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Психологічні перспективи >
2011 >

Психологічні перспективи, 2011, № 18 : [31]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

О. Г. Александрова. Уявлення студентів-першокурсників про професію психолог

О. М. Амплєєва. Теоретична модель функціонування емоційного інтелекту в ході професійної діяльності психолога

М. Ф. Бабій. Ефективність інтерактивних методів при проведенні практичних занять із психології

М. В. Барна. Характеристика домінуючих чинників побудови стратегій самореалізації студентів-інвалідів

М. С. Боровцова. Особливості становлення чоловічої гендерної ідентичності в неповній сім’ї

Д. П. Власюк. Міжособистісне розуміння в структурі психологічно-управлінської компетентності керівників державної служби України

І. В. Глова. Психологічний аналіз значущості мотиваційних факторів професійної діяльності державних службовців

М. Б. Головін. Дослідження процесів навчання на основі аналізу моментів статистичних розподілів швидкостей навчальних дій (на матеріалах вивчення інформатики)

Д. Т. Гошовська, Я. О. Гошовський. Психореабілітація депривованого провінціала: медіально-рефлексійний підхід

Л. В. Засєкіна. Віддзеркалення професійної ідентичності в автонаративах державних службовців

Н. М. Іванюк. Соціальна категоризація та стереотипізація як структурно-процесуальні складники соціальної когніції

О. В. Коваленко. Кіберпростір – гуманістичний потенціал цивілізації

З. Я. Ковальчук. Педагогічне спілкування як категорія психологічної науки

К. І. Корпач. Типи особистості кардіохворих та особливості їхньої психодіагностики

З. Ю. Крижановська. Психологічні особливості професійної самореалізації педагогів дошкільних освітніх установ

С. О. Крупич, І. Ю. Філіппова. Емоційний інтелект практичних психологів як важливий компонент професійної спрямованості

О. В. Лазорко. Професійно-психологічний тренінг як метод корекції та розвитку професійної відповідальності менеджерів

А. П. Мельник. Психологічні особливості депресивних станів у пацієнтів із віл-позитивним статусом

А. В. Мітлош. Психологічні особливості лідерської обдарованості учнів гімназії

А. Б. Мудрик. Професійна компетентність: теоретичні аспекти дослідження

М. І. Мушкевич. Психолого-педагогічні підходи до роботи із сім’єю, яка має проблемну дитину

І. Б. Підручна. Психологічний аналіз категорії життєвої перспективи особистості

Л. В. Потапчук. Теоретичний аналіз проблеми дослідження екологічної свідомісті особистості

И. М. Румянцева. Психотерапия на стыке наук: интегративный лингво-психологоческий тренинг в обучении иноязычной речи

О. В. Савченко. Модель факторів, що обумовлюють сприйняття ситуації

О. А. Самойлов. Ціннісна зумовленість інтегративності студентської групи

Т. В. Федотова. Психологічні особливості студентів з можливістю конструювати креативний художній продукт

Н. А. Фомина. Комплексное изучение проявлений личности в речевой деятельности

А. П. Фрадинська. Мотивація як чинник формування професійних очікувань майбутніх фахівців

С. Є. Чагарна. Психокорекція мотиваційної сфери учіння в молодших школярів із порушеннями слуху

Б. А. Щербатюк. Поведінкові та діяльнісні аспекти мовленнєвої комунікації

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback