DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Психологічні перспективи >
2012 >

Психологічні перспективи, 2012, № 19 : [30]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Асланян Т. С., Олендаренко С. В. Его-стани особистості інтернет-залежних підлітків

Бабій М. Ф., Приймачук Р. В. Вплив професійного самовизначення на зміст ціннісних орієнтацій студентів педагогічного інституту

Базика Є. Л. Психологічне здоров’я особистості як детермінанта успішної професійної реадаптації

Білозерська С. І. Модель професіоналізму педагогічної діяльності

Блинова О. Є. Ставлення до самореалізації за кордоном студентів різних регіонів України

Боровцова М. С. Становлення чоловічої гендерної ідентичності

Бушуєва Т. В. Діагностичне мислення психолога та його формування у системі професійної підготовки

Василькевич Я. З. Особливості взаємозв’язку креативності з когнітивними та особистісними характеристиками студентів

Васютинський В. О. Ціннісно-орієнтаційні уподобання молоді з різним рівнем матеріальної забезпеченості

Вірна Ж. П. Неврогенез професійних деструкцій особистості

Дружиніна І. А. Дослідження професійного складника в структурі ідентичності студентів-психологів

Засєкіна Л. В. Наративний досвід vis-а-vis здоров’ю особистості

Каденко О. А., Томаржевська І. В. Психологічна характеристика індивідуально-особистісних особливостей хворих на псоріаз

Кашпур Ю. М. Проблема психосексуального розвитку особистості під час її входження до соціального простору

Ковалишин І. В. Особливості батьківського ставлення до дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку

Кокойло Ю. О. Психолого-педагогічні умови формування комплексного розуміння здорового способу життя у майбутніх учителів

Кордунова Н. О., Денисюк А. С. Чинники, що визначають професійні уявлення і компетентність студентів-психологів

Михальчук Ю. О. Інтрапсихічний конфлікт як наслідок професійного стресу

Назаревич В. В. Аналіз гандикапних проявів особистості за допомогою проективної методики «Я зустрів інваліда»

Осика О. В. Психокорекційні засоби у процесі морального розвитку школяра

Папуша В. В. Агресивна поведінка підлітків як фактор віктимізації

Прудська О. В. Дослідження індивідуальної зумовленості адаптації студентів-першокурсників до системи навчання у ВНЗ

Савелюк Н. М. Релігійна віра як чинник психічного та психологічного здоров’я сучасної молоді

Савчин М. В. Повноцінно розвинена особистість та її здоров’я

Ставицька О. Г. Технології казкотерапії у практиці психологічного консультування

Ставицький О. О. Ситуативне моделювання ставлення до інвалідів

Сторож О. В. Дослідження і розвиток психологічних особливостей творчої соціалізації старшокласників

Томчук Б. П. Соціальне здоров’я як засіб визначення життєвих орієнтацій особистості

Цибуляк Н. Ю. Психолого-педагогічні умови розвитку професійно важливих якостей майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

Чеканська О. А. Природничо-наукові основи розуміння психіки в програмах і схемах досліджень душевнохворих на Поділлі в кінці ХІХ – на початку ХХ століття

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback