DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Історико-правовий часопис >

Історико-правовий часопис, 2013, № 1 : [37]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Яцишин М. Розмежування правових реалій у процесі творення кримінально-правових норм (огляд сучасних наукових сентенцій)

Булавіна С. Правовий статус українських громадських на Волині (1918–1939 рр.)

Колодяжна В. Транскордонне співробітництво України: поняття, види, форми

Крисюк Ю. Західноєвропейський та візантійський типи цивілізації: ставлення до злочину й покарання

Куренда Л. Характеристика окремих функцій професійної правосвідомості

Лаба О. Правовий аналіз чинного законодавства України щодо участі організацій громадянського суспільства в процесі обговорення та прийняття рішень

Юхимюк О. Дотримання як форма безпосередньої реалізації норм права

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Москвич Л. Проблеми кадрової політики судової влади

Гороть А., Прокопчук К. Правові проблеми впливу нелегальної міграції на національну безпеку України

Кравчук В. Формування суддівського корпусу в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аналіз

Ляшук Р. Спеціальні принципи діяльності відділів прикордонної служби

Старко О. Поняття та зміст права на життя

Шевчук І. Забезпечення та захист конституційної законності Конституційним Судом України

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ

Стрельбицький М., Стрельбицька Л. Адміністративно-правові та цивільно-правові юридичні факти в новому соціально-історичному вимірі

Самчук-Колодяжна З. Особливості укладання договору купівлі-продажу цінних паперів: теоретичний аспект

Старчук О. Співвідношення комерційного найменування з іншими правовими категоріями

Чубоха Н. Мораль як принцип цивільного законодавства України

РОЗДІЛ 4. ТРУДОВЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Якушев І., Пилипенко П. Взаємодія норм міжнародного права й трудового законодавства України

Вусенко Ю. Правосуб’єктність фізичних осіб у сфері правовідносин працевлаштування

Духневич А., Духневич І. Торгівля сільськогосподарськими товарами в рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947)

Решетник Л. Правова сутність екологічної шкоди

Сокол М. Правовий аналіз причин трудових розбіжностей

РОЗДІЛ 5. КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА

Колб О., Колб І. Про деякі аспекти забезпечення в Україні права засуджених до позбавлення волі на охорону здоров’я

Лук’янчиков Є. Щодо проблеми побудови характеристик злочинів

Батюк О. Сутність та зміст техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, учинених у пенітенціарних закладах

Біленчук П., Філоненко Г. Розслідування ухилення від сплати податків: досвід ФРН та США

Каркач П. Координація діяльності правоохоронних органів держав – членів Європейського Союзу

Копетюк М. Нормативно-правові аспекти визначення поняття правоохоронного органу й правоохоронної діяльності

Копотун І. Види, джерела й способи отримання інформації для оцінки оперативної обстановки в кримінально-виконавчій установі

Руденко М. Тимчасовий доступ до речей і документів: правове регулювання провадження за новим КПК України

Gusak А. The Current Status of Violent Criminality of Minors in Ukraine

РОЗДІЛ 6. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Ясюк E. Аэродромные сборы как элемент авиационной транспортной политики Европейского Союза

Sułkiewicz E., Maj G. Zjawisko mobbingu w procesie zarządzania kapitałem ludzkim w administracji publichnej w Polsce w świetle orzecznictva sądovego

Bębas S. Wybrane aspekty działalnośći systemu penitenciarnego v Polsce

Domagala M. Independence of the Regulatory Authority – Legal Aspects

Kunert-Diallo A. Szczególne uprawnienia państw w przestrzeni powietrznej – aspekt militarny

РОЗДІЛ 7. ТРИБУНА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Пащук Т. Історико-правовий аспект розбудови державного управління у Волинському воєводстві

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback