DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Історико-правовий часопис >

Історико-правовий часопис, 2013, № 2 : [37]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Оніщенко Н. Деякі умови забезпечення політико-правової реформи в Україні (теоретично-правовий аналіз)

Яцишин М. До питання про організаційно-структурну побудову та підпорядкування радянської пенітенціарної системи (історико-правовий огляд)

Бобровник С. Компроміс, консенсус, згода: співвідношення

Андрущак О. Історико-правовий досвід трансформації виправно-трудового законодавства в кримінально-виконавче

Булавіна С. Правові основи діяльності українських громадських культурно-освітніх організацій та товариств Волині у 20–30 роках ХХ ст.

Гламазда П. Посилення каральної спрямованості законодавства Української Держави доби Гетьманату Павла Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.)

Крисюк Ю. Деякі аспекти злочину й покарання доби Київської Русі)

Куренда Л. Дослідження деформації професійної правосвідомості юриста

Лаба О. Міжнародна практика заходів, спрямованих на зміцнення довіри між державою та організаціями громадянського суспільства

Юхимюк О. Знання про норми права як необхідна умова їх дотримання

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Бевзенко В. Історія становлення й розвитку вітчизняного інституту адміністративної юстиції

Гороть А., Прокопчук К. Генезис польсько-українських міждержавних економічних відносин

Климчук Т. Принципи законотворчої діяльності

Коваленко І. Загальні поняття адміністративного примусу та особливості його застосування міліцією

Кравчук В. Поняття конституційної правосуб’єктності

Ширшикова Р. Сутнісно-функціональний аналіз категорій громадського порядку та громадської безпеки

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ

Яворська О., Демчук А. Медіація в сімейних спорах

Духневич А. Регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами в рамках Світової організації торгівлі

Решетник Л. Окремі правові питання розвитку екологічного страхування життя та здоров’я громадян від негативного впливу джерел підвищеної екологічної небезпеки

Самчук-Колодяжна З. З історії розвитку договору найму (оренди) земельних ділянок

Cокол М. Колективний трудовий спір та конфлікт: відмінності понять

РОЗДІЛ 4 КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА

Колб О., Колб С. Заходи контролю й нагляду за діяльністю персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України щодо дотримання законності

Лук’янчиков Є. Щодо поняття криміналістичної характеристики злочинів

Гусак А. Мета, принципи та завдання ювенальної юстиції

Дуда О. Процесуальні особливості збирання відомостей, що характеризують особу підозрюваного

Журавська З., Батюк О. Злочинність в установах виконання покарань: основні детермінанти

Копетюк М. Особливості забезпечення безпеки осіб у досудовому кримінальному провадженні

Крикунов О. Особливості судового слідства в справах про застосування примусових заходів медичного характеру

Степанов О. Генеза та зміст засади публічності в кримінальному процесі

РОЗДІЛ 5. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Иванников И. Русская эмигрантская юридическая мысль XX в.

Czech E. Polish Experience in Usage of the Polluter Pays Principle Exemplified by Article 22 Paragraph 2 Point 1 of the Act on Prevention of Environmental Damage and their Compensation, and the Possibility of their Application in Reformation of Ukrainian Law

Furtak-Niczyporuk M. Strengthening the Ecological Security of Ukraine

Jasiuk E. Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego – uregulowania zawarte w ordynacji podatkowej

Niczyporuk J. On the Need of Regional Development of Ukraine

РОЗДІЛ 6. ТРИБУНА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Колб І., Пришко І. Щодо змісту сучасної політики у сфері боротьби зі злочинністю, пов’язаної із забезпеченням особистої безпеки засуджених

Коренга Ю. Одностороння відмова від договору сурогатного материнства

Kiełtyka А. Ochrona ofiar przemocy domowej w działalności prokuratury

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback