DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Психологічні перспективи >
2012 >

Психологічні перспективи, 2012, № 20 : [31]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Васильєва Г. В., Кокощук Г. І. Особливості прояву агресії у військовослужбовців залежно від статусного рангу

Волошина В. В. Професійна ідентичність як детермінанта психологічного здоров’я майбутнього психолога

Gawda B. Young suicidal people – their emotional characteristics

Гасюк М. Б., Гринів О. М. Модель психологічної служби вищого навчального закладу

Демерс А. Е. Психологія опору в психоаналітичному та когнітивно-поведінковому терапевтичних підходах

Демянюк О. Б. Психологічні особливості формування образу світу у студентської молоді

Дідик Н. М. Взаємозв’язок психічного здоров’я і професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів

Жизномірська О. Я. Позитивне самоствердження – запорука психологічного здоров’я особистості підлітка

Иванова Н. Л., Мазилова Г. Б. Преодоление кризиса идентичности для стабилизации профессионального здоровья личности

Король Л. Д. Проблема мультикультуралізму та національної толерантності в закордонній психологічній теорії

Костіна Т. О. Дослідження взаємозалежності між особистісними характеристиками суб’єкта юнацького віку та його провідним драйвером

Кочкурова О. В. Особливості професійної ідентичності та професійного маргіналізму майбутніх учителів

Крупник І. Р. Вплив батьківської депривації на уявлення образу майбутньої сім’ї в дітей трудових мігрантів

Кудерміна О. І. Соціально-типовий профіль майбутнього правоохоронця як суб’єкта професійного спілкування

Лохвицька Л. В. Моральне виховання та моральне здоров’я дошкільників: взаємозалежність і взаємообумовленість

Лялюк Г. М. Становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів як психолого-педагогічна проблема

Мащак С. О. До проблеми формування моральних цінностей сучасної молоді

Нагорна А. О. Стресозахисна функція емоційного інтелекту

Нагорний А. І. , Шаповал І. М. Сутність та детермінанти особистісної кризи: спроба теоретичного міждисциплінарного аналізу (соціально-психологічний погляд)

Осика К. С. Система взаємозв’язків мотивації досягнення зі спортивними результатами юнаків-каратистів

Подолець О. О. Вплив депривації на формування та соціалізацію особистості підлітка

Рудюк О. В. Перспективні напрями вивчення безробіття в зарубіжній науково-психологічній традиції

Савченко О. В. Особливості сприйняття ситуацій міжособистісної взаємодії

Семенча Л. Г. Психологічні особливості поведінкових проявів дезадаптованих підлітків

Сідоров О. О. Самооцінка та самореалізація як причини прояву суїцидальних схильностей у представників студентської молоді

Смаль О. А. Психологічні особливості формування концептуальної моделі діяльності майбутнього викладача інформатики як один із етапів проектування

Тертична Н. А., Дорохіна А. О. Розвиток комунікативних навичок у дітей із синдромом дауна в умовах інклюзивної освіти в дошкільних навчальних закладах

Федосєєва І. В. Формування толерантності як профілактика екстремізму та ксенофобії у студентському середовищі

Швець Н. А. Бібліографічний аналіз проблеми формування здорового способу життя у філософських, психолого-педагогічних дослідженнях

Шепетовская Э., Шепетовская А. Орторексия невроза – личные черты и семейные характеристики

Засєкіна Л. В. Психологічна готовність особистості до пенсії в період пізньої зрілості: психолінгвістичний вимір

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback