DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Природа Західного Полісся та прилеглих територій >
2012 >

Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2012, № 9 : [69]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ I. ГЕОГРАФІЯ

Зузук Ф. В., Мельничук В. Г., Залеський І. І. Вірогідність впливу розробки Хотиславського родовища крейди на заповідні екосистеми Волині

Міщенко Л. В. Історія еколого-геохімічних досліджень ландшафтів Західного регіону України

Кошовий В. В., Муравський Л. І., Юрчук П. В., Мельничок Л. С., Альохіна О. В., Курсіш І. Й., Турич В. М. Використання геоінформаційної системи Шацького національного природного парку для виявлення екологічних загроз

Мельничук В. Г. Золото як перспективний ресурс у надрах Волинського регіону

Папарига П. С. Геохімічна специфіка підземних вод у зоні впливу Рахівсько-Тисенського глибинного розлому в межах населених пунктів Свидовецького та Мармароського масивів Карпатського біосферного заповідника

Ільїн Л. В., Ситник Ю. М., Морозова А. О., Шевченко П. Г., Хомік Н. В. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: озеро Пулемецьке (1977–2009 рр.)

Ситник Ю. М., Шевченко П. Г., Осадча Н. М., Хомік Н. В., Матейчик В. І. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку (озеро Соминець)

Хомік Н. В., Матейчик В. І. Гідрологічна характеристика Шацького національного природного парку

Choiński А., Ilyin L., Ptak М., Strzelczak A. Zmiana batymetrii jeziora Świtaź w latach 1929–2012

Molenda T. Wpływ składowisk odpadów przemysłowych na jakość wód limnicznych

Дяків В. О. Закономірності розвитку техногенно активізованого соляного карсту в процесі затоплення шахт № 8 та № 9 Солотвинського солерудника

Федонюк До питання оцінки факторів електромагнітного забруднення території Шацького району

Ліщук Н. М. Оцінка стану земель меліоративного фонду Волинської області та обґрунтування способів його оптимізації

Петлін В. М. Принципи організації рекреаційно-туристичної діяльності в національних парках

Морозюк О. П. Екотуристична рекреаційна діяльність на територіях національних природних парків: обмеження та розрахунок оптимальної рекреаційної місткості

Демянчик В. Т. Современный подход природно-туристического зонирования Белорусского Полесья

Мельнійчук М. М., Ковальчук С. І. Автомобільна транспортна доступність основних рекреаційних населених пунктів північно-західного регіону України

Нетробчук І. М. Використання рекреаційної зони Шацького національного природного парку в екотуристській діяльності

Кравцова І. В. Садово-паркові ландшафти як об’єкти рекреації і туризму

Черчик Л. М., Міщенко О. В. Рекреаційна цінність території Національного природного парку «Прип’ять−Стохід»

РОЗДІЛ II. БІОЛОГІЯ

Корусь М. М., Ященко П. Т. Зміни рослинності старооранок як оселищ природної флори у межах біосферного резервату «Західне Полісся» в процесі їх ренатуралізації

Пашкевич Н. А., Гаврилов С. О. Трансформація рослинного покриву перелогів на території Шацького національного природного парку

Зикова М. О., Горун А. А., Зінченко М. О. Дискоміцети порядку Pezizales Шацького національного природного парку

Карпенко Ю. О., Білоус О. М. Мережа лісових природно-заповідних територій басейну річки Снов, її роль у збереженні фіторізноманіття Чернігівського Полісся та підходи до оптимізаії

Кирієнко С. В. Аналіз сучасного стану та перспективи інтродукції видів кущових рослин родини Rosaceae Juss. Лівобережного Полісся

Лукаш О. В., Лукаш І. М. Охорона рідкісних рослин лучних та прибережно-водних екосистем Східного Полісся в контексті комплексного дослідження флори

Потоцька С. О. Науково-методичні засади створення нової дендрологічної колекції на території агробіостанції міста Чернігова

Шевчук М. Й., Войтюк В. П., Андреєва В. В., Кичилюк О. В., Лісовська Т. П. Лісівничо-селекційна оцінка генетичних резерватів сосни звичайної ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство»

Шевчук М. Й., Кузьмішина І. І., Коцун Л. О., Войтюк В. П., Лісовська Т. П., Кичилюк О. В., Кузярін О. Т., Стецюк Л. М., Кузьмішина С. В., Климук К. В. Раритетні види рослин проектованого ландшафтного заказника місцевого значення «Фітеума» (Іваничівський район, Волинська область)

Пацюк М. К. Таксономічний склад голих амеб Шацьких озер

Капліч В. М., Сухомлін К. Б., Зінченко О. П. Морфофункціональні адаптації симуліїд, пов’язані з впливом ізоляції

Рибка К. М. Наземні молюски (Gastropoda, Pulmonata) північно-західної частини Малого Полісся (таксономічний, зоогеографічний аналіз)

Шевченко В. Л., Жиліна Т. М. Вплив антропогенного фактора на різноманіття фітонематод в ґрунті

Білецький Ю. В. Просторова структура мезофауни ґрунту соснових лісів Шацького національного природного парку

Бігун В. К., Куньчик Т. М., Климнюк О. М., Мосніцький В. О. Вплив зниження рівня ґрунтових вод на іхтіофауну озерних екосистем Шацького національного природного парку

Іванців В. В., Бусленко Л. В., Щепна Л. В. Комплекси дощових черв’яків у трофічній структурі біогеоценозів Західного Волино-Поділля

Климнюк О. М., Гриб Й. В., Мантурова О. В. Рибопродуктивність і видове різноманіття заплавних озер басейну річки Прип’ять

Сологор К. А., Білецька М. Г. Сучасний стан рибних ресурсів озер Шацької групи

Курбатова І. М., Цедик В. В. Якість води водойм рибогосподарського призначення та її вплив на розвиток ікри коропа (Cyprinus carpio L.)

Ткаченко О. В. Особенности морфологии личинок чесночницы обыкновенной Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) с территорий Волынского и Черниговского Полесья

Шевченко О. П., Майструк А. А., Вовк Н. І. Гельмінтози масових видів риб озера Люцимер Шацького національного природного парку

Горобець Л. В., Горобець М. Р., Серебряков В. В. Фенологічні спостереження за птахами населених пунктів на території сучасної Чорнобильської зони відчуження до аварії на ЧАЕС

Лисачук Т. І. Моніторинг штучних гніздівель у Шацькому НПП у 2012 році

Демянчик В. В. Видовая и экологическая структура позвоночных животных Брестской крепости в Беларуси

Федун О. М., Давиденко І. В. Гніздова орнітофауна промислових водойм м. Чернігова

Шеремета В. І. Деякі аспекти використання та роль біологічно активних речовин у біотехнології відтворення тварин

Іванців В. В., Іванців О. Я. Вивчення фауни безхребетних Шацького поозер’я (ХІХ століття)

РОЗДІЛ IIІ. ЕКОЛОГІЯ

Царик Л. П., Царик П. Л., Греськів О. Б. Шацький національний природний парк в системі пан’європейської і національної екомереж

Фіцайло Т. В., Пашкевич Н. А., Мала Ю. І., Дідух Я. П. Екологічна диференціація біотопів Шацького НПП

Мокрий В. І. Моніторинг, моделювання і прогнозування впливу Хотиславського кар’єру на гідрогеологічні і лісоекологічні умови природно-заповідних об’єктів Західного Полісся

Конищук В. В., Андриенко Т. Л., Бондар А. И., Груммо Д. Г., Давыдюк В. Ф., Евстигнеев О. И., Коновальчук В. К., Ландин В. П., Лукаш А. В., Серебряков В. В., Соловей Т. В., Титар В. М., Фурдычко О. И., Чоботько Г. М., Шершун Н. Х. Полесская экологическая конвенция – гносеологическая парадигма становления

Кошовий В. В., Івантишин О. Л., Горбань І. М., Альохіна О. В., Мезенцев В. П., Петрів Х. О. Вплив сонячної активності на екологічні процеси на природо-заповідних територіях Західного Полісся: проблема чи гіпотеза?

Олійник В. С., Попова Н. В., Гриб Й. В., Войтишина Д. Й. Охорона заповідних природних територій Шацького поозір’я – в ефективній законодавчій базі

Панасюк В. В., Юрчук П. В., Кошовий В. В., Муравський Л. І., Горбань І. М., Ященко П. Т., Матейчик В. І., Альохіна О. В., Корусь М. М. Система комплексного екологічного моніторингу природного середовища Шацького національного природного парку

Піць Н. А., Горбань І. М. Вплив рекреаційного пресу на біорізноманіття Шацького національного природного парку

Романенко В. Д., Щербак В. І., Якушин В. М., Майстрова Н. В., Семенюк Н. Є. Загрози антропогенного впливу на ландшафтне і біологічне різноманіття озер Шацького національного природного парку

Арсан О. М., Ситник Ю. М., Горбатюк Л. О., Кукля І. Г. Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: органічні токсичні речовини у воді

Волкова О. М., Бєляєв В. В., Ситник Ю. М., Михалевич А. М. Радіоекологічні проблеми водних екосистем Шацького національного природного парку

Гриб Й. В., Ковенько Т. М. Про використання поправкових коефіцієнтів при оцінці рівня антропогенної трансформації басейнів водних об’єктів

Зуб Л. М. Оцінка екологічного стану оз. Світязь за багаторічною динамікою рослинних комплексів аквальних біотопів

Худоба В. В. Радіоактивне забруднення рекреаційних зон регіонального ландшафтного парку «Прип’ять−Стохід»

Гнатів П. С., Голуб С. М., Голуб В. О. Результати моніторингових досліджень родючості радіоактивно забруднених ґрунтів Полісся Волинської області

Шевчук М. Й., Мерленко І. М., Повх О. В. Аналіз придатності території Шацького району Волинської області для створення спеціальних сировинних зон

Байрак О. М., Жицька Л. І. Перспективи інтеграції екомоніторингу, охорони та оптимізації рослинного покриву міста Черкаси

Скрипник А. В. Еколого-економічна модель моніторингу рекреаційної зони на прикладі АР Крим

Скрипник Л. В., Чепурда Г. М. Фізична рекреація у сфері дозвілля української молоді

Ковальчук І. П., Андрейчук Ю. М., Жданюк Б. С. Природно-заповідний фонд території Мізоцького кряжу: сучасний стан, його картографічна модель, шляхи оптимізації функціонування

Штогрин М. О., Гоцкалюк Л. О. Створення Національного природного парку «Кременецькі гори» та його роль у збереженні біорізноманіття

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback