DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2012 >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2012, № 2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2096

Название: Взаємозв’язок компонентного складу тіла та рівня рухової активності жінок першого періоду зрілого віку
Другие названия: Connection of Composition of the Body and Motor Activity Level of Women of First Period of Adulthood.
Авторы: Мороз, О
Moroz, Y
Ключевые слова: маса тіла
склад тіла
жирова маса
м’язова маса
індекс маси тіла
рухова активність
body weight
body composition
fat mass
muscle mass
body mass index
physical activity
Issue Date: 2012
Издатель: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Библиографическое описание: Мороз, О. Взаємозв’язок компонентного складу тіла та рівня рухової активності жінок першого періоду зрілого віку / О. Мороз // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 2(18). – С. 179-183. – Бібліогр.: 6 назв.
Краткий осмотр (реферат): Останнім часом питання збереження нормальної маси тіла в представників сучасного суспільства роз-глядається як одне з найгостріших. Для розв’язання поставлених завдань визначали показники компонентного складу тіла на основі оцінки як їхніх абсолютних величин, які визначалися методом антропометричних вимірювань, так і відносних параметрів, виражених відповідними індексами та відсотковими співвідношеннями. Це дослідження присвячене оцінці показників маси тіла жінок першого періоду зрілого віку й аналізу їхнього рівня рухової активності, для виявлення найбільш вагомих факторів, що обумовлюють порушення компонентного складу тіла, якими визнано недостатню рухову активність, недостатнє усвідомлення жінками значення фізичних вправ для нормалізації й підтримання на належному рівні маси тіла. In recent years the issue of maintaining of normal body weight in the present day society is seen as the most critical. To address the objectives defined by the component indexes of body-based as their absolute values are determined by anthropometric measurements and relative parameters expressed by the relevant indices and percentage. This study is devoted to assessing of body mass indexes of women of first period of adulthood and analyze their level of physical activity to identify the most important factors causing a violation of the component body. It caused insufficient motor activity, women have lack of awareness of the importance of exercises in women for normalization and maintenance of proper body weight.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2096
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2012, № 2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
anot44.pdf374,08 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback