DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет юридичний >
Наукові роботи (FYu) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2240

Название: Організаційно-правове забезпечення виправно-виховної роботи з неповнолітніми засудженими в Україні
Другие названия: Organizacyjne i prawne wsparcie ponownie pracę wychowawczą z udziałem nieletnich skazanych na Ukrainie.
Organizational and legal support of re-educational work with juvenile prisoners in Ukraine
Авторы: Яцишин, Михайло Михайлович
Yatsyshyn, M.
Ключевые слова: неповнолітні засуджені
право
виправно-виховна робота
педагоги-вихователі
профілактика правопорушень
засоби виправлення та перевиховання
młodocianych więźniów
prawa ponownego pracy wychowawczej
nauczyciele i wychowawcy
zapobieganie przestępczości
korekty i modernizacji maszyn
juvenile prisoners
law
re-educational work
teachers and educators
crime prevention
correction and re-equipment
Issue Date: 2010
Библиографическое описание: Яцишин М. М. Організаційно-правове забезпечення виправно-виховної роботи з неповнолітніми засудженими в Україні = Organizacyjne i prawne wsparcie wychowania nieletnich skazanych na Ukraine / М. М. Яцишин // Wspolczesne strategie i wyzwania edukacyijne. Redakcia naukowa Piotr Mazur i Dorota Sikora. – Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie, Chelmskie Towarzystwo Naukowe, 2010. – C.351-358
Краткий осмотр (реферат): Актуальність даної теми полягає у необхідності виявлення і узагальнення державного підходу до проблеми організаційно-правового забезпечення виправно-виховної роботи з неповнолітніми засудженими, визначення на основі Конституції України Кримінально-виконавчого кодексу України, законів України та Конвенції ООН про права дитини правових основ діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей, на які покладається здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку. Pilność tego tematu jest potrzeba rozpoznania i podsumować podejście państwa do kwestii organizacyjnych i prawnych wspierających ponownej pracy wychowawczej z młodocianych więźniów, definicja opiera się na Konstytucji Ukrainy, kodeksie karnym Ukrainy, prawa Ukrainy i Konwencji ONZ o Prawach Dziecka z ram organów i służb dla dzieci i instytucji specjalnych dla dzieci, która polega na realizacji zabezpieczenia społecznego i zapobiegania przestępczości wśród ludzi, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia. The urgency of this theme is the need to identify and summarize the state approach to issues of organizational and legal support of reeducational work with juvenile prisoners, to define based on the Constitution of Ukraine Penal Code of Ukraine, laws of Ukraine and the UN Convention on the Rights of the Child framework of authorities and services for children and special institutions for children, the implementation of social protection and crime prevention among persons who have not attained eighteen years of age is relayed on.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2240
Appears in Collections:Наукові роботи (FYu)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Organizyjne.pdf254,36 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback