DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2012 >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2012, № 3 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2313

Название: Оптимізація фізичних навантажень учнів училищ-інтернатів із ДЦП у річному циклі занять футболом
Другие названия: Optimization of Physical Loads Among Students of Boarding-Schools With Child’s Cerebral Paralysis in Yearly Cycle of Fotball Trainings
Авторы: Aбдель Ваххаб Халаф Аль-Соуб, Мутасем
Abdual Wahab Khalaf Al-soub, Mutasem
Ключевые слова: психічний стан
реабілітація
дитячий церебральний параліч
властивості особистості
підготовка
properties of personality
rehabilitation
child’s cerebral paralysis
mental condition
preparation
Issue Date: 2012
Издатель: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Библиографическое описание: Мутасем, А. В. Оптимізація фізичних навантажень учнів училищ-інтернатів із ДЦП у річному циклі занять футболом / Абдель Ваххаб Халаф Аль-Соуб Мутасем // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 3(19). – С. 358-362. – Бібліогр.: 6 назв.
Краткий осмотр (реферат): На сучасному етапі достатньо актуальною є проблема оптимізації підготовки учнів училищінтернатів із ДЦП у річному циклі занять футболом. Завдання дослідження полягало у виявленні ефективних схем побудови річних циклів учнів училищ-інтернатів із ДЦП. Методи дослідження – теоретичний аналіз та узагальнення, педагогічне спостереження, тестування й педагогічний експеримент. У статті обґрунтовано можли¬вість фізичної реабілітації учнів училищ-інтернатів із ДЦП за допомогою занять футболом. Представлено програму використання різних фізичних навантажень у річному циклі занять футболом учнів училищ-інтер¬натів із наслідками ДЦП. Presently very actual enough is a problem of optimization of long-term preparation of students of boarding-schools is grounded with the consequences of child’s cerebral paralysis by soccer’s in a year cycle of training. The purpose of the research is to define the effective scheme of a year cycle of students of boarding-schools is grounded with the consequences of child’s cerebral paralysis. The methods used in the study are: theoretical analysis, generalization and pedagogical observation, pedagogical testing, pedagogical experiment. In the article possibility of physical rehabilitation of students of boarding-schools is grounded with the consequences of child’s cerebral paralysis by soccer’s training. The program of using different loans in a year cycle of training for students of boarding-schools is grounded with the consequences of child’s cerebral paralysis by soccer’s are presented in the article.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2313
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2012, № 3

Files in This Item:

File Description SizeFormat
anot89.pdf312,74 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback