DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2013 >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2013, № 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2650

Название: Історичні передумови становлення професійної освіти вчителів фізичної культури на Буковині
Другие названия: Historical Preconditions of Making up of Professional Education of Physical Culture Teachers in Bukovina
Авторы: Ячнюк, Ірина
Yachniuk, Irina
Ключевые слова: професійна освіта
вчитель фізкультури
підвищення кваліфікації
фізична культура
professional education
physical education teacher
professional development
physical culture
Issue Date: 2013
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Ячнюк І. Історичні передумови становлення професійної освіти вчителів фізичної культури на Буковині / І. Ячнюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. № 1(21) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. – C. 28–31.
Краткий осмотр (реферат): У статті здійснено загальний історичний огляд розвитку та становлення професійної освіти вчителів фізичної культури на Буковині. На розвиток та становлення професійної освіти вчителів фізичної культури на Буковині, яка в різні історичні періоди перебувала в складі іноземних держав, мали вплив особливості національно-культурного життя в регіоні. Завдання статті – зібрати дані й проаналізувати історичні передумови розвитку професійної освіти вчителів фізичної культури на Буковині, що орієнтуються на засвоєння базових знань та вмінь самостійно навчатися й використовувати набуті знання в практичній діяльності. Для розв’язання проблеми застосовуються методи одержання ретроспективної інформації: аналіз матеріалів періодичної преси, статей сучасної періодики, архівних джерел. На підготовку та вдосканалення висококваліфікованих фахівців із фізичного виховання на Буковині мали вплив особливості національно-культурного життя в регіоні. Професійний розвиток, фахова підготовка й удосконалення професійної майстерності в майбутнього учителя фізичної культури в інформаційному суспільстві можливі лише за умови безперервності вищої професійної освіти й розвитку особистості. The article reveals historical stages of development and making up of professional education of physical education teachers in Bukovina. Peculiarities of national and cultural life of the region that in different historical periods belonged to different countries influences development and making up of professional education of physical culture teachers. Tasks: to collect data and analyze historical preconditions of development of professional education of physical education teachers in Bukovina that is oriented on mastering of basic knowledge, skill to individual education and use achieved knowledge in practice. For solving this problem the method of retrospective information is used: the analysis of the materials of periodical press, articles, modern periodicals, archival sources. Peculiarities of national and cultural life of the region had influence on preparation and mastering of physical education teachers in Bukovina. Professional preparation, professional development of physical education teachers mastery in informational society is possible only condition of continuous professional education and self-education of a person.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2650
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2013, № 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Yachnuk.pdf224,14 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback