DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Типологія та функції мовних одиниць >
2014 >

Типологія та функції мовних одиниць, 2014, № 1 : [31]

Collection home page

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Богуш Оксана. Метафора й метонімія в українській астрономічній термінології першої третини ХХ століття

Бойко Інна. Специфіка адвербіальних синтаксем у поетичних творах Юрія Клена

Василяйко Ірина. Семантико-тематична класифікація термінів кінематографа

Вітрук Надія. Специфіка граматичного значення односкладних речень репрезентації

Гандзюк Олександра. Невербальні маркери у творах Степана Васильченка

Голоюх Лариса. Лексичні засоби формування авторської модальності в текстах роздумів П. Загребельного

Грицевич Юрій. Фонетичні особливості підляських говірок у записах місцевого фольклору

Данилюк Ніна. Метафора в українських народнопісенних текстах

Деркач Лариса. Риторичні функції газетних заголовків

Жангазінова Руслана. Типологія лексики літературознавчих статей початку ХХ століття

Жуйкова Маргарита. Трансляція культурної інформації в процесах номінації

Іваницька Наталя. Контрастивна синтагматика української та англійської дієслівних систем у реченнєвотвірному аспекті

Ковтун Альбіна. Закономірності наповнення українського релігійного словника

Костусяк Наталія. Грамемна структура категорії лексико-граматичної модальності

Левчук Ірина. Специфіка лексико-граматичних моделей мікротеми «автор книги» в сучасних історичних рецензіях

Марцин Світлана. Безсполучникові складні речення як елементи художньо-образної системи прозових і поетичних творів

Масицька Тетяна. Семантико-синтаксична залежність суб’єкта всеохопного процесу

Межов Олександр. Засоби репрезентації корелятивів у сучасній українській мові

Мельник Ірина. Дієслівна функційна транспозиція відмінкових форм українського прикметника

Мірченко Микола. Категорійна (функційна) типологія синтаксичних одиниць

Мялковська Людмила, Тиха Лариса. Іншомовна лексика в мові сучасної волинської преси

Новак Вікторія. Структура дефініцій назв овочів у тлумачних словниках англійської мови

Новак Галина, Лещук Юлія. Морфема як компонент авторського словотвору (на матеріалі віршів Пауля Целана)

Омельковець Руслана. Семантична трансформація як спосіб номінації мікооб’єктів у західнополіських говірках

Приймачок Оксана. Средства повторной номинации в лирике Анны Ахматовой

Рогач Оксана. Лексико-фразеологічні засоби вербалізації стереотипних уявлень про характер людини

Фенко Марія, Мацюк Зоряна. Семантико-синтаксична категорія причини у функційній парадигмі прислівника

Христіанінова Раїса. Семантико-синтаксичні різновиди безсполучникових складносурядних речень у сучасній українській мові

Martyniuk Oksana. L’actance dans les phrases impersonnelles (le cas du français)

Mytnik Irena. Rodzime i obce. Z badań nad imiennictwem pogranicza polsko-ukraińskiego w XVI–XVII wieku

Yavorskiy Andriy. Vocabulary of Volyn Polissyan Patois in Volodymyr Lys’s Novel «Jacob’s Century»

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback