DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2013 >

Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2013, № 9 : [28]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Розділ 1. Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури

Виталий Кашуба, Юрий Литвиненко, Юрий Юхно, Владислав Зарудный, Светлана Беленко. Теоретико-практические аспекты использования оптико-электронных систем регистрации движений при биомеханическом анализе спортивной техники

Андрій Шевчук. Етапи розвитку туризму як соціально-економічного й культурно-освітнього явища

Розділ 2. Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту

Ірина Головійчук. Особливості експериментальної методики занять аквафітнесом зі студентами спеціальної медичної групи

Володимир Добринський, Жанна Мудрик. Мотиваційно-ціннісне ставлення майбутніх учителів фізичного виховання до професійної діяльності

Мария Караватская, Светлана Шабацкая. К вопросу оценки эффективности использования информационных технологий обучения в процессе подготовки специалистов высшей школы

Олександр Колумбет. Аналіз динаміки рівня розвитку професійних якостей студенток вищих педагогічних навчальних закладів

Розділ 3. Педагогічні технології навчання фізичної культури

Сергей Белых, Александр Кучерявый. Обоснование специфики педагогических технологий обучения студентов университетов основам физической культуры

Микола Білера. Проблеми освіти та реабілітації осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах

Вікторія Петрович. Тай-бо як одна з нетрадиційних форм організації занять фізичними вправами серед студентів ІФКЗ

Юлай Тупеев. К вопросу повышения эффективности процесса обучения базовой технике двигательных действий борцов вольного стиля на этапе начальной подготовки

Юрий Фурман. Анализ оздоровительных технологий, используемых в процессе физического воспитания женщин первого зрелого возраста

Сергей Футорный, Мария Караватская. Информационные технологии и Internet-ресурсы в формировании здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания

Розділ 4. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

Olena Androshchuk. Die Nutzung von modernen heilenden und gesundheitsstärkenden Maßnahmen bei den Kindern im Vorschulalter

Анатолій Вольчинський, Ярослав Смаль. Особливості організації рухового режиму дошкільнят засобами народної фізичної культури

Володимир Захожий. Дозування фізичних навантажень у процесі самостійних занять фізичними вправами

Сергій Ніколаєв, Василь Войтович. Оздоровча спрямованість засобів атлетичної гімнастики для юнаків старшого шкільного віку

Іванна Пілярська. Оцінка показників фізичного розвитку дітей 6–7-річного віку, які займаються плаванням

Віталій Попадьїн. Мета, завдання й загальні положення програми з фізичної підготовки військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України

Розділ 5. Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація

Алла Альошина. Роль засобів фізичної реабілітації в передопераційній підготовці хворих із грижами передньої черевної стінки

Оксана Мартынюк. Использование коррекционных программ в процессе физического воспитания студенток при нарушениях пространственной организации тела

Анна Сторожик. Морфофункциональные особенности детей младшего школьного возраста со сниженным слухом

Розділ 6. Олімпійський і професійний спорт

Марія Гордєєва. Особливості планування попереднього базового етапу річного циклу підготовки спортсменок, які спеціалізуються в синхронному плаванні

Светлана Люгайло. Анализ заболеваемости спортсменов на современном этапе развития спорта высших достижений

Павло Назар, Олена Шевченко, Марія Левон, Оксана Осадча. Особливості змін показників активності гуморальних реакцій імунітету в спортсменів залежно від рівня фізичного навантаження

Мар’ян Пітин. Теоретична підготовка в системі багаторічного спортивного вдосконалення важкоатлетів

Тетяна Суворова, Антон Лисенко. Формування набору авторських тестів для оцінки спеціальної витривалості юних футболістів

Роман Черкашин. Методика розвитку силової підготовки юних спортсменів різної спортивної спеціалізації

Владимир Яременко, Валерий Бойко. Анализ соревновательной деятельности юных борцов вольного стиля

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback