DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2013 >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2013, № 9 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2847

Название: Тай-бо як одна з нетрадиційних форм організації занять фізичними вправами серед студентів ІФКЗ
Другие названия: Tay-bo – as One of Untraditional Forms of Organization of Employments Physical Exercises Among the Students of IFKZ
Авторы: Петрович, Вікторія
Petrovych, Victoria
Ключевые слова: фітнес
карате
витривалість
тай-бо
елементи боксу
удари ногою
удари рукою
аеробокс
карате-аеробіка
кардіокікбоксинг
кі-бо
тай-кік
паверстрайк
fitness
karate
endurance
tay-bo
elements of boxing
shots by a leg
shots by a hand
aeroboxing
karate-aerobics
kardiokikboksing
ki-bo
tay-kik
paverstrayk
Issue Date: 2013
Издатель: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Библиографическое описание: Петрович В. Тай-бо як одна з нетрадиційних форм організації занять фізичними вправами серед студентів ІФКЗ / В. Петрович // Молодіжний науковий вісник : Фізичне виховання і спорт / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [ред-кол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2013. - Вип. 9. - С. 54-58. - Бібліогр.: 9 назв.
Краткий осмотр (реферат): У статті проаналізовано одне з направлень фітнесу – тай-бо – та визначено його вплив на функціональні можливості студентів 4 курсу інституту фізичної культури та здоров’я. Це направлення, передусім, цікаве тим, що гармонійно поєднує в собі різні види єдиноборств і це, зі свого боку, є однією з основних причин поширення цього напряму серед чоловіків і жінок. Елементи карате розвивають, а бокс укріплює м’язи тіла. Окрім цього, заняття тай-бо підвищують імунітет, покращують реакцію, активізують серцево-судинну систему, дають заряд бадьорості, підвищують життєвий тонус, тренують силу і витривалість і, звичайно, у максимально короткі терміни дають змогу позбутися зайвої ваги. На жаль, тренування тай-бо підходять тільки для людей у хорошій фізичній формі. Для абсолютно непідготовлених спершу слід позайматися простішими видами фітнесу. І лише після того, як підвищиться загальний фізичний тонус, укріпляться м’язи та сухожилля, можна приступати до тренувань тай-бо. Так само заняття тай-бо пред’являють свої вимоги щодо регулярності. Це дуже важливо. Якщо немає можливості регулярно відвідувати тренування, то краще вибрати простіші навантаження. One of directions of fitness is analysed in the article – tay-bo, and his influence is certain on functional possibilities of students 4 courses of institute of physical culture and health. It is direction, foremost, interesting that harmoniously combines in itself the different types of single combats and it in same queue is one of principal reasons of distribution of this direction among men and women. The elements of karate develop, and boxing-strengthens the muscles of body. Except for it, employment of tay-bo is promoted immunity,improve a reaction, activate the cordially vascular system, give the charge of cheerfulness, promote vital tone, train force and endurance and, certainly, in maximally short spaces allow to whip off superfluous weight. Unfortunately trainings of tay-bo befit only for people in a good physical form. For absolutely unprepared follows, at first, to do some work more simple types of fitness. And only since general physical tone will rise, muscles and tendon will become stronger, it is possible to proceed to trainings of tay-bo. Similarly, the requirements have employment of tay-bo to regularity. This be very important. If there is not possibility regularly to visit training, it is better to choose more simple loadings.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2847
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2013, № 9

Files in This Item:

File Description SizeFormat
11.pdf149,33 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback