DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2013 >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2013, № 10 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2947

Название: Вітчизняні традиції та європейські цінності в тілесному навчанні й фізичному вихованні
Другие названия: National Traditions and European Values in a Solid Education and Physical Education
Авторы: Ібрагімов, Михайло
Петрович, Дмитрій
Ibragimov, Michael
Petrovich, Dmitry
Ключевые слова: тілесне навчання
фізичне виховання
освітософія
спортософія
цінності
традиції
physical education
physical study
philosophy of education
sportosophy
values
traditions
Issue Date: 2013
Издатель: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Библиографическое описание: Ібрагімов М., Петрович Д. Вітчизняні традиції та європейські цінності в тілесному навчанні й фізичному вихованні / М. Ібрагімов, Д. Петрович // Молодіжний науковий вісник : Фізичне виховання і спорт / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2013. - Вип. 10. - С. 5-11. - Бібліогр.: 14 назв.
Краткий осмотр (реферат): Теоретична та практична актуальність поставленої проблеми зумовлюється необхідністю переглянути нині існуючі в суспільній свідомості на повсякденному рівні недолугі уявлення про культурологічну цінність фізичного виховання.Завдання статті – розкрити соціальну потребу у формуванні нового світогляду, у якому мають бути переставленні акценти у вихованні з тілесного розвитку для духовності на концентрації уваги в духовному розмаїтті на тілесну культуру особистості.У результатах роботи підкреслюється, що терміни «тілесне навчання» й «фізичне виховання»  не ідентичні. Якщо тілесному навчанню приділяє увагу експериментальна наука, то фізичному вихованню – педагогічна теорія. Недооцінювання фізичного виховання молодої людини означає нівелювання морально-вольової складової частини у формуванні її соціальної активності, що відбуваються на тлі сучасних вітчизняних культурологічних традицій і європейських цінностей. У висновках підкреслюється, що йдеться про «спортософію» як духовну скарбницю тілесних практик людства, як опікування душі за стан власного тіла. Theoretical and practical relevance of the problem is determined by the need to revise the existing ones in the public mind on an everyday level of culturogical insufficient understanding of the value of physical culture. The task of the article is to reveal the social need for the formation of a new world view, which should be switched from the emphasis in the education of body development to focus on the spiritual diversity to body culture of a person . The results of the work emphasize that the terms «physical study» and «physical education»  are not identical. If experimental science focuses on body training, pedagogical theory focuses on the physical education. The underestimation of physical education for a young person means the leveling of moral and volitional component in the formation of his social activity that occurs under conditions of modern domestic cultural traditions and European values. In conclusion, we emphasize that it is a «sportosophy» as a spiritual treasure of bodily practices of mankind, as the care of souls for the state of his own body.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2947
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2013, № 10

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3.pdf408,66 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback