DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2012 >

Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2012, № 8 : [35]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Розділ 1. Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури

Іван Васкан. Ретроспективний аналіз досліджень рухової активності школярів

Ольга Касарда. Оздоровча ходьба в історії наукових досліджень

Юрий Фурман. Осанка человека в системе мониторинговых исследований

Розділ 2. Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту

Виктория Вишневецкая. О вопросе применения web-ориентированных калькуляторов при изучении основ математической статистики студентами физического воспитания и спорта

Георгій Гац. Функції педагогічної діагностики

Sergii Futornyi. An Increased Level Students Theoretical Knowledges for Building a Physical Fitness in the Process of Physical Education

Розділ 3. Педагогічні технології навчання фізичної культури

Жанна Малахова. Здоровьеформирующие технологии в системе высшего образования

Андрій Розтока. Тенденції розвитку технології навчання фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Юлай Тупеев. Из опыта разработки информационно-методической системы «Чемпион» и её использования в процессе обучения технике двигательных действий юных борцов вольного стиля

Юрій Фурман. Аналіз підходів та програм щодо корекції відстаючих недоліків слабкозорих молодших школярів у процесі фізичного виховання

Антон Яловик. Вплив процесу формування рухових навичок бігу на швидкісні якості студентів

Розділ 4. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

Elena Bondar, Nataliya Goncharova, Anna Boyko. Characteristics of Biostatic Body Indicators of Children of Senior Preschool Age with Various Body Postures

Людмила Ващук. Фітнес у системі мотиваційно-ціннісних орієнтацій учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів

Хасан Делбани. Характеристика физической подготовленности ливанских мальчиков 6–8 лет разных типов телосложения

Виталий Кашуба, Руслан Бибик. Организация занятий оздоровительным фитнесом с женщинами первого зрелого возраста с учётом особенностей состояния их осанки

Юстина Леник, Станіслав Цешковський, Кароліна Пшедновек, Богдан Мицкан, Тетяна Мицкан. Фізична активність осіб працездатного віку, які проживають у провінційних містах Польщі

Тетяна Саранчук. Вплив оцінки з фізичної культури на показники фізичного стану дітей молодшого шкільного віку

Юрій Цюпак. Характеристика стану здоров’я молодших школярів дитячого притулку

Розділ 5. Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація

Алла Альошина. Дослідження якості життя хворих із хірургічними захворюваннями в процесі фізичної реабілітації

Марія Балаж. Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на стан гемодинаміки хворих на ішемічну хворобу серця з метаболічним синдромом

Ігор Башкін. Зміни опорно-рухового апарату в дітей за наявності клишоногості, що детермінують проведення фізичної реабілітації

Оксана Мартынюк. Характеристика физической работоспособности студенток с различными нарушениями осанки в процессе физического воспитания

Юрий Козлов. Влияние программы физической реабилитации на пространственную организацию тела детей 5–6 лет со сколиотической осанкой в условиях дошкольных общеобразовательных учреждений

Иван Пархотик. Методические принципы физической реабилитации больных с грыжами передней брюшной стенки

Юрий Попадюха, Сохиб Бахджат Махмуд Аль Маваждех, Лилия Катюкова, Алла Алёшина. Укрепление поясничного отдела позвоночника с помощью нестабильных сфер-тренажёеров

Anna Storozhik, Oleksandr Jurchenko. Particulars of Schoolchildren Vertical Body Stability with Special Needs in Physical Education

Юрий Фурман. Проблемы профилактики и коррекции нефиксированных нарушений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного и младшего школьного возраста на современном этапе

Лариса Шахліна. Профілактика серцево-судинних захворювань у жінок

Розділ 6. Олімпійський і професійний спорт

Maria Gordeeva, Tamara Habinets, Svetlana Saidova. Еffect of Anthropometric Data of Qualified Athletes on the Kinematic Structure of the «Standard» Sculling Motion for Execution of the Position «Ballet Leg»

Aleksandr Zhirnov, Leonid Bogachuk. Comparison of the Structure of Physical Training in Rowing and Canoeing

Віктор Романюк. Особливості вікової динаміки розвитку сили юних футболістів

Алина Суменкова, Инна Наконечная, Анна Руденко. Кинематический анализ техники выполнения мельниц булавами высококвалифицированных гимнасток в соревновательных композициях художественной гимнастики

Микола Ткачук, Костянтин Сергієнко. Кінематичний аналіз техніки виконання вправи «Поштовх довгим циклом» спортсменів високого класу в гирьовому спорті

Irene Khmelnitska, Svetlana Krupenya. Biomechanical Structure of Technique of «Tsukahara» Vaults Performed by Qualified Female-gymnasts

Юрий Юхно, Александр Тауснев, Александр Журавель. Тенденции изменения состава соревновательных действий дзюдоистов высокой квалификации с учётом новых правил соревнований

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback