DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2012 >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2012, № 8 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3216

Название: An Increased Level Students Theoretical Knowledges for Building a Physical Fitness in the Process of Physical Education
Другие названия: Про підвищення рівня теоретичних знань студентів із формування здорового способу життя в процесі фізичного виховання
Авторы: Futornyi, Sergii
Футорний, Сергій
Ключевые слова: health
physical fitness
physical education
students
здоров’я
здоровий спосіб життя
фізичне виховання
спорт
студенти
Issue Date: 2012
Издатель: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Библиографическое описание: Futornyi S. An Increased Level Students Theoretical Knowledges for Building a Physical Fitness in the Process of Physical Education / S. Futornyi // Молодіжний науковий вісник. Серія: Фізичне виховання і спорт / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2012. - Вип. 8. - С.25-27.
Краткий осмотр (реферат): Peer-reviewer’s analysis of scientific literature for student’s health preservation, attitudes and characteristics of the formation students’ needs for healthy physically active at the process of physical education. Founded, that the strategic goal of higher education should be creating of the environment, which conducive physical and moral student’s improvement, maintaining the existing level of health, to strengthen it, and multiplying, forming a physical fitness, educating a culture of health, which neutralize and reduce the negative effects of internal and external environmental factors increase stress resistance. Generalized the theoretical approaches to the problem of health preservation for educational process participants, which makes it possible to plan realization activities of health-technology at the university, to determine their essence, components, criteria and direction of the learning process in relation to the organization of the vocational education system. It is proved that the development and realization of the ideology and policy saving students health as the main component of the national wealth, overcoming the demographic crisis by improving the quality of life, health and longevity should be the basis on activities of all public authorities as a key strategy for address the problems of national development and security of Ukraine and further socio-economic development. Проведено аналіз спеціальної наукової літератури з проблеми здоров’язбереження в студентів, підходів та особливостей формування в них потреби в здоровому, фізично активному способі життя в процесі фізичного виховання. Установлено, що стратегічною метою вищої освіти повинно стати створення середовища, яке сприяє фізичному й моральному оздоровленню студентів, підтримці рівня наявного здоров’я, його зміцненню, примноженню, формуванню навичок здорового способу життя, вихованню культури здоров’я, що нейтралізує та знижує негативну дію зовнішніх і внутрішніх середовищних факторів, підвищує їх стійкість до стресу. Узагальнено теоретичні підходи щодо дослідження проблеми здоров’язбереження в учасників освітнього процесу, що дає можливість окреслити напрями діяльності з реалізації здоров’язберігальних технологій у ВНЗ, визначити їх сутність, компоненти, критерії та напрями розвитку в процесі навчання щодо системи організації професійної освіти. Доведено, що розробка й реалізація ідеології та політики збереження здоров’я студентів як головного складника національного багатства, подолання кризової демографічної ситуації за рахунок підвищення якості життя, здоров’я та довголіття повинні бути покладені в основу діяльності всіх державних органів влади як ключової стратегії для розв’язання проблем національного розвитку й безпеки України та подальшого соціально-економічного розвитку країни.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3216
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2012, № 8

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Futornyi.pdf102,37 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback