DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові роботи студентів та аспірантів >
Наукові роботи студентів та аспірантів >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3799

Название: Проблематика політичної свідомості в українській політичній науці
Другие названия: Problems of political consciousness in the Ukrainian political science
Авторы: Пікула, Микола Миколайович
Pikula, Mykola M.
Ключевые слова: політична свідомість
маніпуляція
ЗМІ
суб'єкти політичної свідомості
media manipulation
the latest in modern technology
political consciousness
political consciousness of the subjects in Ukrainian political science
Issue Date: 2014
Издатель: Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету
Библиографическое описание: Пікула, М. M. Проблематика політичної свідомості в українській політичній науці / M. M. Пікула // Слов'янський вісник : зб. наук. пр. Серія: Історичні та політичні науки / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Рівнен. ін-т слов'янознавства, Київ. славістич.ун-т ; редкол.: С. С. Троян (голов. ред.) [та ін.]. - Рівне, 2014. - C. 86-90.
Краткий осмотр (реферат): Досліджено особливості аналізу українськими політологами проблематики політичної свідомості в умовах незалежної України. Відзначено, що загальнометодологічні питання свідомості в українській науці досліджуються на рівні філософської, психологічної, соціологічної та політологічної науки; конкретні питання змістовно-суб’єктного плану привертають увагу педагогів, істориків, екологів та представників інших наук. Автор акцентує увагу, що сучасні дослідження свідомості у рамках сучасної української політології спрямовані на аналіз основних тенденцій розвитку політичної свідомості українського суспільства як суспільства трансформаційного типу; на те, що дедалі більше досліджується також вплив традиційних ЗМІ і новітніх сучасних технологій на політичну свідомість громадян, можливості маніпуляції політичною свідомістю громадян та необхідності протидії ним. Is investigated the features of the analysis Ukrainian political scientists political consciousness in the independent Ukraine. Notes that the general methodological issues of consciousness in Ukrainian science study the philosophical, psychological, sociological and political sciences; specific issues of content-subject nature attract the attention of teachers, historians, ecologists and other sciences. The author emphasizes that modern consciousness research in modern Ukrainian political science, focused on analysis of the main trends in the development of the political consciousness of the Ukrainian society as a transformational type of society, more and more attention is paid to research the influence of traditional media and new technologies on the political consciousness of citizens, the possibility of manipulating the political consciousness of citizens and need to resist such manipulation
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3799
Appears in Collections:Наукові роботи студентів та аспірантів

Files in This Item:

File Description SizeFormat
pikula.pdf3,62 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback