DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Матеріали наукових конференцій >

Формування самостійної пізнавальної діяльності учнів та студентів при вивченні фізико-математичних дисциплін : [34]

Collection home page

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
Подано матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

"Формування самостійної пізнавальної діяльності учнів та студентів при вивченні фізико-математичних дисциплін",

м.Луцьк, 19–20 червня 2013 р.

ЗМІСТ
СЕКЦІЯ 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бабула І. І., Калугіна І. М. Специфіка організації самостійної роботи вихованців позашкільного навчального закладу під час здійснення конкурсної діяльності

Борис М. М., Пазюк Р. І. Непоставлені задачі як засіб активізації пізнавальної діяльності при вивченні фізики

Гаврилюк О. Я. ЗD моделювання годинника на рідких кристаллах за допомогою програми solidworks

Захарчук В. Є., Захарчук Д. А. Роль та місце задач у вивченні фізики

Зімич А. І., Зімич Т. Ф. Турнірна задача як елемент самостійної дослідницької діяльності учнів

Ігнатюк І. В. Комп’ютерне моделювання на уроках фізики в загальноосвітній школі

Іллюшко В. В., Іллюшко Н. В. Шляхи вдосконалення навчального фізичного експерименту

Кобель Г. П., Савош В. О. Експериментальні задачі з використанням простого обладнання

Муляр В. П. Дистанційний курс „Моделювання фізичних процесів і явищ” у фаховій підготовці майбутніх фізиків

Налепа Н. В. Використання проектної технології на уроках фізики

Полетило С. А. Особливості використання експериментальних задач на сучасному уроці фізики

Тітова С.П. Особливості організації самостійної роботи учнів в умовах сучасного освітнього середовища

Хваліба І. М. Фізичний експеримент як засіб вивчення хвильової оптики в загальноосвітній школі

Швай О. Л. Особливості організації самостійної діяльності студентів-першокурсників

Яневич І. В. Метод моделювання у фізиці

СЕКЦІЯ 2. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ

Головіна Н. А. Формування мотивації навчальної діяльності при вивченні фізики

Головін М. Б., Артюх В. О. Когнітивні схеми та перспективи покращення тренажерних програм

Кравчук О. М. Сутність самостійної роботи студентів

Мартинюк О. С. Методологічні проблеми впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій та інноваційних методик

Татарин А. У. Обдаровані діти. Форми, методи роботи з обдарованими дітьми

СЕКЦІЯ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

Бондарук В. В., Пахачук С. С., Середюк В. В. Основи робототехніки у формуванні пізнавальної діяльності учнів

Бурганова Л. Р. Фізика людини в задачах

Гоцик І. А., Гоцик Т. А., Михалік О. С. Робота з тестовими завданнями у формі комп’ютерного тестування, як спосіб організації самостійної роботи учнів з фізики

Дейнека В. В. Дослідження властивостей аномальних рідин

Замуруєва О. В. Програмний пакет Origin як інструмент візуалізації даних фізичного експерименту

Ілляшенко В. Я. Управління організацією самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін

Коваленко В. С. Роль 3D моделювання у візуалізації фізичних процесів

Козік Н. О.. Степанченко М. В. Міжпредметна інтеграція знань – шлях до формування ключових компетентностей учнів

Михалік О. С. Контроль знань з фізики у формі комп’ютерного тестування

Падалко А. М., Падалко Н. Й. Професійна підготовка інженерів-електриків на основі новітніх математичних теорій

Панкевич С. С. Розробка та виготовлення цифрових вимірювальних приладів з використанням елементів мікроелектроніки в конструктивно-технічній роботі учнівської молоді

Приймак М. Є., Приймак Д. М., Приймак О. П. Реалізація міжпредметних зв’язків фізики та інформатики з використанням комп’ютерного моделювання

Скарвінко А.Р. Видатний український вчений Олександр Смакула

Шаклеіна І. О., Шевчук І. С. Інформаційні технології як засіб організації самостійної роботи учнів при вивченні фізики

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback