DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Природа Західного Полісся та прилеглих територій >
2014 >
Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4324

Название: Особливості сучасного та крейдового рельєфу Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар’єру Білорусі
Другие названия: The Peculiarities of Modern Chalky and Relief of the Western Polissya Adjoining to Khotyslavsk Quarry in Byelorussia
Авторы: Зузук, Федір Васильович
Залеський, Іван Іванович
Zuzuk, Fedir V.
Zaleskyi, Ivan I.
Ключевые слова: Хотислав
сучасний рельєф
кінцева морена
крейдовий рельєф
Кшна–Прип’ять
вододіли
Khotyslav
modern relief
chalky terrain
the final moraine
Kshna–Prypyat
watershed
Issue Date: 2014
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Зузук Ф. В. Особливості сучасного та крейдового рельєфу Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар’єру Білорусі / В. Ф. Зузук, І. І. Залеський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 11. – С. 3-8
Краткий осмотр (реферат): Сучасний рельєф регіону, який прилягає до Хотиславського кар’єру Білорусі відзначається незначними перепадами висот − від 150 до 220 м. Виділяється сім рівневих поверхонь. Найпоширеніші гіпсометричні поверхні 160–170, 150–160 м. Рельєф понижується із заходу на схід і з півдня на північ. Підвищені його форми пов’язані з кінцево-моренними утвореннями – Ростанське підняття та підвищення на півдні від с. Головно до с. Смоляри через с. Стара Гута. У рельєфі крейдової поверхні виділяється 11 гіпсометричних рівнів, що дає можливість виділити долину Кшна–Прип’ять і її тальвег. Також досить чітко простежуються північний і південний вододіли, які обрамлюють згадану долину. Загалом рельєф крейдової поверхні значно розчленований і має похил із заходу на схід і з півдня на північ. Із підвищеннями крейдового рельєфу корелюються кінцево-моренні утворення. The modern relief of the area, adjacent to Khotyslav quarry in Byelorussia is marked by the height overfalls from 150 to 220 m. Seven surfaces are determined. The most widely spread are hypsometric surfaces of 160–170 and 150–160 m. The relief goes down from west to east and from south to north. The higher forms of relief is connected with the final moraine formations – Rostansk hill and the elevation on the south from village Golovno to village Smolyari through village Stara Guta. 11 hypsometric levels are determined in the chalky terrain. It gives an opportunity to separate valley Kshna–Prypyat and its thalweg. The north and the south watershedlining the valley, is clearly marked. In general, the chalky terrain surface is significantly distributed with the incline from west to east and from south to north. The chalky terrain hills are correlated with the final moraine formations.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4324
Appears in Collections:Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11

Files in This Item:

File Description SizeFormat
zuzuk.pdf3,32 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback