DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет іноземної філології >
Наукові роботи (FIF) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4351

Название: Шкільна компетентнісна освіта: варіативність підходів
Другие названия: Школьное компетентносное образование: вариативность подходов
School competence education: variability of approaches
Авторы: Хом'як, Алла Петрівна
Khomyak, Alla
Кліш, Петро Аристархович
Klish, Petro
Ключевые слова: компетентність
компетентность
competence
компетентнісний підхід
освітня компетентність
компетентностный подход
образовательная компетентность
competence approach
educational competence
Issue Date: 2013
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Хом’як А.П., Кліш П. А. Шкільна компетентнісна освіта: варіативність підходів / А.П. Хом’як, П.А. Кліш // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. О. Смолюк та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - №8 (257) : Педагогічні науки. – С. 73-77.
Краткий осмотр (реферат): Зміна освітньої парадигми (на основі знань, умінь і навичок до ключових компетентностей) є теоретично і практично визнаною суттю модернізації сучасної освіти. Йдеться про компетентнісний підхід, суть якого полягає у вивченні та аналізі потреб суспільства в цілому та шкільної молоді зокрема; синтезі новацій з набуттям класичної світової та української педагогіки; виробленні результативних методів, технологій для досягнення головної мети – формування в учнів ключових компетентностей. Завдання статті провести теоретичний аналіз розвитку компетентнісної ідеї в освіті, розкрити суть і зміст поняття “компетентність”. Смена образовательной парадигмы (на основании знаний, умений и навычек к ключевым компетентностям) есть теоретически и практически признаной сущностью модернизации современного образования. Речь идет о компетентностном подходе, суть которого состоит в изучении и анализе потребностей общества в целом и школьной молодежи в частности; синтезе новаций с приобретением классической мировой и украинской педагогики; выработке результативных методов, технологий для достижения главной цели – формирования y учащихся ключевых компетентностей. Задача статьи провести теоретический анализ развития компетентносной идеи в образовании, раскрыть суть и содержание понятия “компетентность”. Changing the educational paradigm (based on knowledge, skills and habits of key competencies) is theoretically and practically considered to be the core of present-day education. It is a question of the competence approach, the essence of which is the study and analysis of the society needs on the whole and school youth in particular; synthesis of innovations with the acquisition of the classical world and Ukrainian pedagogy; working-out the efficient methods, techniques in order to achieve the main goal – the formation of key competencies in pupils. The aim of the article is to make a theoretical research of the competence idea development in education, to reveal the contents of the notion “competence”.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4351
Appears in Collections:Наукові роботи (FIF)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
competence.pdf317,66 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback