DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Природа Західного Полісся та прилеглих територій >
2014 >
Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4395

Название: Фракційно-груповий склад гумусу дерново-підзолистих ґрунтів, підстелених щільними карбонатними породами
Другие названия: Fractional-group Composition of Humus in Sod-podzolic Soils Laying on Dense Carbonate Rocks
Авторы: Салюк, М. Р.
Salyuk, M. R.
Ключевые слова: дерново-підзолисті ґрунти
щільні карбонатні породи
гуміфікація
гумус
фульвокислоти
гумінові кислоти
гумін
sod-podzolic soils
dense carbonate rocks
humification
humus
fulvacids
humic acids
humin
Issue Date: 2014
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Салюк М. Р. Фракційно-груповий склад гумусу дерново-підзолистих ґрунтів, підстелених щільними карбонатними породами / М. Р. Салюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 11. – С. 74-80
Краткий осмотр (реферат): Вивчаючи гумусовий стан дерново-підзолистих ґрунтів, підстелених щільними карбонатними породами, Малого Полісся, встановлено, що науковці не часто приділяли увагу дослідженню групового і фракційного складу гумусу, який є важливим результатом ґрунтотворного процесу. У статті розглянуто результати визначення вмісту гумусу та показника ступеня гуміфікації; вивчення гумінових і фульвокислот та їх зв’язку з мінеральними компонентами; обчислення стану гуміфікації органічної речовини. Встановлено, що якісний склад гумусу залежить як від рослинних формацій, під якими сформувалися ґрунти, типу угіддя, так і глибини залягання карбонатних порід. У досліджуваних ґрунтах, порівняно з їхніми непідстеленими аналогами, не лише збільшується вміст гумусу, а й покращується його якісний стан. Гумус ґрунтів характеризується переважанням ФК над ГК, тип гумусу – гуматнофульватний. Наявність підстилаючих карбонатних порід знайшло своє відображення у вмісті гумінових та фульвокислот, зв’язаних із Кальцієм, вміст яких у цих ґрунтах досить високий. Studying the humus status of sod-podzolic soils underlayed by tight carbonate rocks of Small Polissya, detected that scientists do not often pay attention to the study of group and fractional composition of humus, which is an important result of soil formation. This paper discusses the results of determining the content of humus and humification exponent; studying of humic and fulvic acids and their connection with the mineral components; calculating the state of humification of organic matter. Established that the qualitative composition of humus depends on the plant formations under which the soil formed, sort of the land and depth of carbonate rocks. In the studied soils, as compared with their not underlying analogues, not only increases the humus content, but also improves its quality status. Humus of soils is characterized by a predominance of FA under HA, type of humus – humo-fulvic. The presence of underlying carbonate rocks is reflected in the content of humic and fulvic acids related with calcium, whose content in these soils is high.
Описание: Роботу виконано на кафедрі фізичної географії та раціонального природокористування ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4395
Appears in Collections:Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11

Files in This Item:

File Description SizeFormat
salyuk.pdf781,08 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback