DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Природа Західного Полісся та прилеглих територій >
2014 >
Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4454

Название: Вплив природно-ресурсного потенціалу на спеціалізацію сільськогосподарського виробництва у Луцькому районі Волинської області
Другие названия: Effect of Natural Resources in the Specialization of Agricultural Production in Lutsk Region of Volyn Region
Авторы: Потапова, А. Г.
Васильчик, О. М.
Potapova, A. G.
Vasylchyk, O. M.
Ключевые слова: Луцький район
ґрунти
сільське господарство
сільськогосподарські угіддя
виробництво
врожайність
галузь спеціалізації
Lutsk district
soil
farming
farmland
production
yield
field of specialization
Issue Date: 2014
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Потапова А. Г. Вплив природно-ресурсного потенціалу на спеціалізацію сільськогосподарського виробництва у Луцькому районі Волинської області / А. Г. Потапова, О. М. Васильчик // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 11. – С. 114-119
Краткий осмотр (реферат): Розглянуто основні показники природно-ресурсного потенціалу Луцького району, зокрема: рельєф, ґрунтовий покрив, кліматичний режим у різні пори року. Досліджено залежність спеціалізації сільськогосподарського виробництва (галузей рослинництва та тваринництва) району від наявних природних умов та ресурсів. Розглянуто раціональне використання земель при максимальному залученні їх до обігу за основним цільовим призначенням (під сільськогосподарські угіддя, лісові масиви, ставки, рекреацію та ін.), а також створення найкращих умов для високої продуктивності і найменших втрат праці й затрат із урахуванням їх екології та охорони. Проаналізовано динаміку виробництва основних сільськогосподарських культур та поголів’я худоби в Луцькому районі з 1990 р. Визначено місце району серед інших районів області за показниками валового збору продукції рослинництва. Звернено увагу на проблеми розвитку сільського господарства. The main indicators of natural resource potential of Lutsk region, namely: relief, soil, climate regime in different seasons. The dependence of specialization of agricultural production (crop and livestock sectors) area of the existing natural environment and resources. District of Volyn Region. The rational use of soils according to their main setting (agricultural use, forest arrays, ponds, recreation) and creation of the most favourable terms for high productivity at the least losses of labour and money taking into account their ecology and guard are considered. The dynamics of production of major crops and livestock in Lutsk district since 1990. The place of the district, among other districts in terms of gross harvest of crop production. These problems of agricultural development.
Описание: Роботу виконано на кафедрі географії СНУ ім. Лесі Українки
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4454
Appears in Collections:Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11

Files in This Item:

File Description SizeFormat
potapova.pdf810,76 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback