DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Природа Західного Полісся та прилеглих територій >
2014 >
Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4484

Название: Структурно-функціональна організація та міжнародне значення Шацького екомережоформувального вузла в екологічній мережі Волинського Полісся
Другие названия: Structural-functional Organization and International Importance of Shatsk Ecological Core in the Ecological Network Volyn Polissya
Авторы: Карпюк, Зоя Костянтинівна
Karpyuk, Zoia K.
Ключевые слова: біосферний заповідник
водно-болотні угіддя
екомережоформувальний вузол
екологічна мережа
biosphere reserve
wetlands
ecological knot
ecological network
Issue Date: 2014
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Карпюк З. К. Структурно-функціональна організація та міжнародне значення Шацького екомережоформувального вузла в екологічній мережі Волинського Полісся / З. К. Карпюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 11. – С. 119-127
Краткий осмотр (реферат): Формування різнорангових екологічних мереж і їх структурно-функціональних елементів – актуальний сучасний запит геопросторового впорядкування і екологічного оздоровлення регіонів. Завдання роботи полягає в аналізі географічних передумов формування та міжнародного значення Шацького екомережоформувального вузла – одного з найбільших за площею та ступенем збереженості природних екосистем, біотичного й ландшафтного різноманіття в регіоні Волинського Полісся. Схарактеризовано природні комплекси екологічного ядра, визначено ареали найбільшої видової насиченості, які слугують центрами збереження генофонду регіону, досліджено сучасний екологічний стан, структуру землекористування та визначено головні чинники антропогенної трансформації на його геоматичні й біотичні складники. Подальших досліджень потребують динамічні тенденції перетворень природних компонентів екосистем регіону під впливом антропогенних чинників із використанням для цієї мети структурно-функціональних елементів екологічної мережі. Forming of ecological networks and their structural-functional elements is an actual modern query of geospatial organization and ecological making healthy of regions. The task of work consists in the analysis of geographical pre-conditions of forming and international value of Shatsk ecological knot – one of most after an area and degree of stored of natural ecosystems, biotic and landscape variety of Volyn Polissya. The detailed description of natural complexes of ecological kernel and his biocenters, is given. They serve as the centres of maintenance of gene pool of region. The modern ecological state is investigational, structure of land-tenure and the main factors of anthropogenic transformation of natural components are certain. Further researches are needed by the dynamic tendencies of change of natural components of ecosystems of region under act of anthropogenic factors with the use for this aim of structural-functional elements of ecological network.
Описание: Роботу виконано на кафедрі географії СНУ ім. Лесі Українки
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4484
Appears in Collections:Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11

Files in This Item:

File Description SizeFormat
karpyuk.pdf2,48 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback