DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Природа Західного Полісся та прилеглих територій >
2014 >
Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4566

Название: Сучасний стан охорони рослинного покриву території Кременчуцького водосховища
Другие названия: The Current State of Protection of Vegetation Area Kremenchug Reservoir
Авторы: Конограй, В. А.
Konogray, V. A.
Ключевые слова: охорона рідкісних видів та угруповань
територія водосховища
оптимізація рослинного покриву
protection of rare species and communities
the area of the reservoir
optimizing vegetation
Issue Date: 2014
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Конограй В. А. Сучасний стан охорони рослинного покриву території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 11. – С. 220-225.
Краткий осмотр (реферат): У статті проаналізовано сучасний стан охорони рослинного покриву території Кременчуцького водосховища. Здійснено флористичну та фітоценотичну оцінку репрезентативності об’єктів природно-заповідного фонду території водосховища. Проведено созологічну характеристику 30 раритетних видів та 6 угруповань. Популяції лише 3 видів забезпечені повною охороною в нинішніх природоохоронних об’єктах. Популяції 10 видів охороняються частково та 18 не представлені в мережі ПЗФ. З виявлених 6 рідкісних угруповань лише 4 охороняються в чотирьох об’єктах ПЗФ, це вказує на незадовільний ступінь збереження рідкісних угруповань. Розроблено заходи з оптимізації рослинного покриву, головними напрямами яких є відтворення деградованих екосистем через зниження рівня води у водосховищі та включення новоутворених екотопів до регіональної екомережі з наданням їм статусу відновлювальних територій. The article examines the current state of vegetation protection area of Kremenchug reservoir . Done floral and phytocoenotic representativeness of protected areas of the reservoir area . A characteristic sozological 30 rare species and 6 groups was conducted. Populations of only 3 species provided complete protection in existing protected areas. Populations of 10 species partially protected and 18 are not represented in the protected areas of NRF network. Diagnosed with a rare 6 groups, only 4 are protected in four protected NRF areas, it indicates not satisfactory preservation of rare groups. Worked out the measures to optimize the vegetation, the main lines of which is restoration of degraded ecosystems by lowering the water level in the reservoir and the inclusion of newly ecotypes to regional ecological network of granting them the status of remediation areas.
Описание: Роботу виконано на кафедрі екології та агробіології ЧНУ ім. Б. Хмельницького
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4566
Appears in Collections:Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11

Files in This Item:

File Description SizeFormat
konograj.pdf631,91 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback