DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Природа Західного Полісся та прилеглих територій >
2014 >
Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4567

Название: Аналіз сучасного стану дендрофлори та перспективи оптимізації насаджень міста Чернігова
Другие названия: Analysis of the Current State Dendroflora and Prospects Optimization Green Planting the City Chernihiv
Авторы: Потоцька, С. О.
Pototska, S. А.
Ключевые слова: дендрофлора
аборигенні види
інтродуценти
м. Чернігів
dendroflora
native species
introducent
c. Chernihiv
Issue Date: 2014
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Потоцька С. О. Аналіз сучасного стану дендрофлори та перспективи оптимізації насаджень міста Чернігова / С. О. Потоцька // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 11. – С. 225-231.
Краткий осмотр (реферат): Здійснено інвентаризацію дендрофлори міста Чернігова (265 видів та 75 культиварів із 125 родів, 54 родин, відділів Pinophyta і Magnoliophyta). З’ясовано, що природна дендрофлора міста Чернігова налічує 63 види, 39 родів, 24 родини. Здійснено систематичний, біоморфологічний, екологічний, географічний аналіз культивованої дендрофлори. Обґрунтовано та розроблено способи оптимізації зелених насаджень міста Чернігова. Дендрофлора Чернігова охороняється в межах природно-заповідного фонду (21 об’єкт), запропоновано створення восьми нових об’єктів, що підвищить репрезентативність наявної заповідної мережі та збільшить відсоток заповідного фонду від 2,19 до 4,32 %. Рекомендовано для культивування в насадженнях обмеженого користування та наукових колекцій 24 раритетні види дерев та кущів. Ключові слова: дендрофлора, аборигенні види, інтродуценти, м. Чернігів. Implemented of inventory dendroflora the city Chernigov (265 species, 75 from, 125 genera, 54 families, department Pinophyta and Magnoliophyta). It is established, that native dendroflora the city Chernihiv represented 63 species, 39 genera, 24 families. Implemented of systematically, biomorphological, ecological, geographical analysis of cultivated dendroflora. Founded and developed ways to optimize green spaces the city Chernihiv. Dendroflora Chernigov protected within the boundaries of the natural reserve fund (21 items), it is proposed to establish eight new facilities that will enhance the representativeness of the existing conservation network and increase the percentage of reserve fund of 2,19 to 4,32 %. Recommended for cultivation in plantations of limited use and scientific collections 24 rare species of trees and shrubs.
Описание: Роботу виконано на кафедрі екології та охорони природи ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4567
Appears in Collections:Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11

Files in This Item:

File Description SizeFormat
potocka.pdf811,35 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback