DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2013 >

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2013, № 3 : [21]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури
Historical, Philosophical, Legal and Organizational Problems of Physical Training

Надія Ашиток. Освітній аспект проблеми формування здорового способу життя / Nadezhda Ashitok. Educational Aspect of the Problem of Formation of Healthy Lifestyle

Людмила Ващук. Передумови розвитку та становлення фітнесу в Україні / Liudmyla Vashchuk. Preconditions of Development and Formation of the Basics of Fitness in Ukraine

Анатолій Войнаровський. Головні підсумки ХХVІІ Всесвітньої універсіади в Казані (Росія) / Anatoliy Voynarovskiy. Main Results of XXVII World Universiade in Kazan (Russia)

Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту
Professional Training Of Physical Education And Sport Specialists

Сергій Жембровський. Формування готовності офіцерів-слухачів до складання заліків та іспитів із фізичної підготовки під час навчання у вищому військово-навчальному закладі / Sergey Zhembrovskiy.Formation of Readiness of Officers-students to Passing Credits and Exams in Physical Preparation in the Process of Studying at Higher Military Educational Establishment

Aleksandr Petrachkov. Consequences of Long Staying in Cold Water / Олександр Петрачков. Наслідки тривалого перебування в холодній воді

Педагогічні технології навчання фізичної культури
Pedagogical Technologies Of Education In Physical Training

Світлана Демчук. Соціальна адаптація слабочуючих школярів у процесі фізичного виховання як педагогічна проблема / Svetlana Demchuk. Social Adaptation of Hearing-impaired Pupils in the Process of Physical Education as Pedagogical Problem

Наталія Завидівська. Особливості вдосконалення змісту загальної фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у контексті законів і категорій філософії / Nataliya Zavydivskaya. Peculiarities of Perfection of Content of General Physical Culture and Health-Improving Education of Students in the Context of Laws and Categories of Philosophy

Юлія Костюк. Порівняльний аналіз вікової динаміки основних технічних прийомів учнів 5–9 класів сільської малокомплектної школи в процесі занять баскетболом / Yuliya Kostiuk. Comparative Analysis of Age Dynamics of the Main Technical Methods of Pupils of 5th–9th Forms of Small Village Schools in the Process of Practicing Basketball

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Physical Education of Different Groups

Іван Васкан. Стан фізичного розвитку підлітків / Ivan Vaskan. Condition of Physical Development of Teenagers

Володимир Захожий, Нінель Мацкевич. Діагностика психологічної підготовленості студентів / Vladimir Zakhozhiy, Ninel Matskevich. Diagnostics of Psychological Preparation of Students

Олена Клюс. Динаміка розумової працездатності дівчаток упродовж другого року навчання в загальноосвітньому навчальному закладі / Yelena Klius. Dynamics of Mental Workability of Girls During the Second Year of Studying at a General School

Yana Kushnir. Characteristics of Physical Condition of Children of School Age of Volyn and Kherson Regions / Яна Кушнір. Оцінювання фізичного стану дітей Волинської та Херсонської областей і розподіл їх на групи

Валерій Мазур. Стан сформованості та складові частини інтересу учнів 5–9 класів спеціальної медичної групи до занять фізичними вправами / Valeriy Mazur. Condition of Formation of Motivation and Interests of Pupils of 5–9 Forms to Physical Education Classes that Belong to Special Medical Groups

Геннадій Петренко. Використання поліпропіленових труб для виготовлення обладнання, тренажерів та допоміжного інвентарю для занять фізичною культурою в дошкільних навчальних закладах / Gennadiy Petrenko. Usage of PPRC Pipes for Equipment, Training Simulator, Subsidiary Equipment Production for Physical Culture Classes in Preschool Educational Establishments

Анатолій Цьось, Олесь Пришва, Оксана Самчук. Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я в якості життя студентів / Anatoly Tsios, Oles Pryshva, Oksana Samchuk. Peculiarities of Physical and Psychological Health Components in Quality of Life of Students

Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація
Therapeutic Physical Training, Sport Medicine and Physical Rehabilitation

Руслана Валецька. Корекція порушень постави в дітей дошкільного та шкільного віку засобами лікувальної фізичної культури / Ruslana Vaetskaya. Correction of Faults in Posture Among Children of Preschool and School Age by Means of Physiotherapy

Юрій Валецький Профілактика повторних травм у спортсменів / Yuriy Valetskiy. Prevention of Recurring traumas of Athletes

Олімпійський і професійний спорт
Olympic and Professional Sport

Владимир Бобровник, Яна Тихоненко. Формирование физической подготовленности в беге на средние дистанции / Vladimir Bobrovnik, Yana Tikhonenko. Formation of Physical Preparation for Running on Long Distances

Олена Доценко. Комплексна оцінка спеціальної техніко-тактичної підготовленості в спортивному орієнтуванні / Yelena Dotsenko. Complex Rating of Special technical and Tactical Preparation in Sports Orienteering

Олена Пустильник. Техніка класичних вправ у важкій атлетиці як об’єкт наукового дослідження / Yelena Pustylnik. Technics of Classical Exercises in Weightlifting as an Object of Scientific Research

Наталя Щепотіна, Юлія Якушева. Аналіз складу тіла висококваліфікованих волейболісток / Natalya Shchepotkins, Yuliya Yakusheva. Analysis of Body Structure of Highly-Qualified Volleyball Players

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback