DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Історико-правовий часопис >
Історико-правовий часопис, 2014, № 2(4) >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5119

Название: Wpływ norm Porozumienia w sprawie rolnictwa na bezpieczeństwo Ŝywnościowe krajów członkowskich WTO
Другие названия: Вплив норм Угоди про сільське господарство на продовольчу безпеку країн-учасниць СОТ.
Impact of the Treaty about Agriculture for Food Security of Member Countries of the WTO.
Авторы: Duchnewycz, A.
Духневич, А.
Dukhnevych, А.
Ключевые слова: WTO
Trade
GATT / WTO
państwa członkowskie WTO
dostęp do rynku
СОТ
торгівля
ГАТТ / СОТ
держави-члени СОТ
доступ до ринку
WTO
trade
GATT/WTO
States-members of WTO
access to the market
Дата публикации: 2014
Издатель: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки
Библиографическое описание: Duchnewycz A. Wpływ norm Porozumienia w sprawie rolnictwa na bezpieczeństwo Ŝywnościowe krajów członkowskich WTO / 5A. Duchnewycz // Історико-правовий часопис: журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. − № 2 (4). − С. 79-83 – Бібліогр.: 8 назв.
Краткий осмотр (реферат): W artykule zrobione teoretyczne badania efektu stosować postanowienia Porozumienia w sprawie Rolnictwa w sprawie bezpieczeństwa Ŝywnościowego krajów członkowskich Światowej Organizacji Handlu i miejsce handlu międzynarodowego i form regulacji w prawie międzynarodowym. Autor studiował regulacje międzynarodowe, rolę i znaczenie handlu międzynarodowego dla współczesnych stosunków międzynarodowych, form regulacji. Powstaje następująca sytuacja wymagająca regulacji prawnej. Dlatego współczesna koncepcja globalnej gospodarki rynkowej realizowanа przez normy WТO, kiedy produkcja jakiegokolwiek produktu w określonym kraju jest rozpatrywana nie z punktu widzenia jego konieczności nа rynku krajowym, а z punktu widzenia celowości jego produkcji wskutek międzynarodowego podziału pracy i moŜliwości konkurencyjnych, nie zapewnia całkowitego bezpieczeństwa Ŝywnościowego państwa. У статті проводиться теоретико-прикладне дослідження впливу положень Угоди про сільське господарство на продовольчу безпеку країн-учасниць СОТ, а також місце міжнародної торгівлі і форми її регулювання в міжнародному праві. Сільське господарство традиційно визнавалося винятковим сектором глобальної торговельної системи. Сільськогосподарські товари, на відміну від послуг, є продуктами праці, фізично перетинають національні кордони, тому в системі СОТ вони виділяються окремо через свою природу і роль у розвитку міжнародної торгівлі. Ця відмінність полягає в особливостях виробничого процесу в сільському господарстві, постійний попит на продукти харчування, які забезпечують щоденні природні потреби людини, а також у важливій ролі, яку відіграє агропромисловий сектор в історії, культурі та економіці багатьох суспільств. Вступ України до СОТ сприяв виникненню проблемних аспектів щодо адаптації національного законодавства до норм і правил СОТ, конкурентоспроможності продукції сільського господарства, що обумовлює необхідність дослідження цих питань та визначення напрямків подолання проблем, що стоять перед державами членами. Таким чином, сучасна концепція глобальної ринкової економіки за стандартами СОТ, коли виробництво якого-небудь продукту в конкретній країні визначається не з точки зору його необхідності на внутрішньому ринку, а з точки зору доцільності виробництва в контексті міжнародного поділу праці та вільної конкуренції, не забезпечує повну продовольчу безпеку окремої країни. The article is theoretical and practical study of the effect of the Agreement on Agriculture for food security of the participating countries of the World Trade Organization, as well as a place of international trade and forms of regulation in international law. Agriculture has traditionally been regarded as exceptional or is sensitive sectors of the global trading system. Even despite the fact that agricultural products, as opposed to services, are the products of labor, which physically cross national borders in the WTO system they stand apart because of their special nature and role in international trade. This difference lies in the peculiarities of the production process in agriculture, the constant demand for foods that provide the daily needs of human nature, as well as the important role played by the agricultural sector in history, culture and economy of many societies. Ukraine's accession to WTO contributed to the problem areas to adapt national legislation to WTO norms and rules, the competitiveness of agricultural products, hence the need to study this topic in the sector and overcome the problems facing member states. Thus, the modern concept of the global market economy by the standards of the WTO, when the production of a product in a particular country is defined not in terms of the need for the domestic market, but in terms of feasibility of production in the context of the international division of labor and free competition, does not provide full food security of a country.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5119
Располагается в коллекциях:Історико-правовий часопис, 2014, № 2(4)

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
duhnevych a..pdf127,56 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь