DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Фізичні науки" >
2012 >

Серія "Фізичні науки", 2012, № 3 : [13]

Главная страница коллекции

 
 
или просмотреть 
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА

Панасюк Л. І., Коломоєць В. В., Божко В. В. Про домінуючу роль f-переходів у міждолинному розсіюванні в n-Si при температурі Т = 300-450 К.

Кітик І. В., Мирончук Г. Л., Давидюк Г. Є., Якимчук О. В., Парасюк О. В., Хмель М. Вплив легуючих атомів хімічних елементів І, ІІІ і IV груп на деякі фізичні властивості монокристалів тетрарної сполуки AgGaGe3Se8

Давидюк Г. Є., Данильчук С. П., Божко В. В., Шаварова Г. П. Відпал електрично активних дефектів у нейтронно-опромінених монокристалах CdS

Давидюк Г. Є., Мирончук Г. Л., Парасюк О. В., Юрченко О. М., Данильчук С. П., Левчук І. А. Особливості фотолюмінесценції монокристалів тетрарної сполуки AgGaGeS4

Давидюк Г. Є., Мирончук Г. Л., Парасюк О. В., Хвищун М. В., Данильчук С. П., Замуруєва О. В. Особливості спектрів поглинання і фоточутливості монокристала тетрарної сполуки AgGaGeS4

Давидюк Г. Є., Галян В. В., Кевшин А. Г., Шевчук М. В., Воронюк С. В. Ефективність інфрачервоної люмінесценції в стеклах системи Ag0,05Ga0,05Ge0,95S2–Er2S3 при збудженні довжинами хвиль 532 та 980 нм

Шостак А. В., Мельник Ю. А. Визначення методами Фур’є–Хартлі мікротопографічних параметрів фрактографічних поверхонь

Хижун О. Ю., Милян Ж. І., Воронюк С. В. Деякі термоелектричні властивості тетрарних шпінелей Cu2BIITi3S8 (BII–Cr, Mn, Fe, Co, Ni)

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА

Шваліковський Д. М. Коваріантність тензора Рімана на дотичному просторі де Сіттера

Трохимчук П. П. Проблема моделювання фазових трансформацій у релаксаційній оптиці

Trokhimchuk P. P. To Question of Modeling of Mechanisms of Laser-Induced Destruction in Dielectrics and Semiconductors

Турбін А. Ф., Ханін О. Г. Середньоквадратичне відхилення від еталону моделі випадкової величини, побудованої за допомогою S-статистики

Лазаренко А. С. Використання дидактичної матриці для розв’язування фізичних задач з теми «Рівняння фотоефекту»

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь