DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Фізичні науки" >
2012 >

Серія "Фізичні науки", 2012, № 16 : [16]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА

Давидюк Г. Є., Мирончук Г. Л., Шаварова Г. П., Якимчук О. В. Вплив атомів легуючої домішки міді на стабілізацію кластерів дефектів у нейтронно опромінених монокристалах CdS

Давидюк Г. Є., Мирончук Г. Л., Якимчук О. В., Шаварова Г. П. Рентгеностимульований відпал радіаційних дефектів у нелегованих монокристалах CdS, опромінених швидкими нейтронами

Давидюк Г. Є., Мирончук Г. Л., Парасюк О. В., Данильчук С. П., Божко В. В. Оптичні властивості кристалів системи Tl1-xIn1-xSnxSe2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,25)

Бурбан О. В. Анізотропія часів релаксації для ∆1 -мінімуму зони провідності кристалів n-Ge

Кажукаускас В., Новосад О. В., Божко В. В., Давидюк Г. Є., Парасюк О. В., Герасимик О. Р., Вайнорюс Н., Яноніс В., Вплив структурних дефектів технологічного походження на електричні та фотоелектричні властивості твердого розчину CuInSe2-ZnIn2Se4.

Новосад О. В., Божко В. В., Давидюк Г. Є., Парасюк О. В., Герасимик О. Р. Електричні, оптичні та фотоелектричні властивості монокристалів Cd1-xZnxTe (x=0,04)

Маслов В. П., Самойлов А. В., Ушенін Ю. В., Дорожинський Г. В., Стеценко М. О. Вплив термостабілізації на достовірність оптичних вимірювань на основі явища поверхневого плазмонного резонансу

Подолян А. О. Вплив ультразвуку на відпал радіаційних дефектів у нейтронно-легованому кремнії

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА

Сіжук А. С., Бірук О. М., Шигорін П. П., Дмитрук І. П. Теплоємність ідеального бозе-газу поблизу критичної температури

Сиротюк С. В., Швед В. М. Роль сильних міжелектронних кореляцій у формуванні електронного енергетичного спектра й магнітних властивостей легованого Mn кристала ScN

Трохимчук П. П., Дмитрук І. П., Пеньковський М. С. Проблема моделювання дифузійних процесів та процесів переносу випромінювання в релаксаційній оптиці

Трохимчук П. П., Дмитрук І. П. Проблема взаємовпливу процесів нелінійної та релаксаційної оптики

Герич М. С., Гусак Д. В. Генератриси розподілу екстремумів та їхніх доповнень для напівнеперервних зверху ґратчастих пуассонівських процесів на ланцюгу Маркова

Приходько В. В. Математичні моделі якості цифрових телекомунікаційних мереж

Антонюк Б. П. Представлення розв’язків задачі Коші для ієрархії ББГКІ несиметричної системи частинки в термостаті у вигляді розкладу за кумулянтами

РОЗДІЛ ІІІ. ІСТОРІЯ ФІЗИКИ

Бондар М. В., Головіна Н. А. Життя Олени Іванівни Казімірчак-Полонської в системі земних та небесних координат (до 110-ї річниці з дня народження)

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback