DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Історичні науки" >
2013 >

Серія "Історичні науки", 2013, № 21 (269) : [35]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Бортнікова Алла. Ковель за часів князя Андрія Курбського

Штанько Оксана. Луцьк: місто і соціум у другій половині XVI ст

Саламаха Михайло. Василіанські монастирі як осередки релігійної ідентичності українців (остання чверть XVIH ст. - 30-ті роки ХІХ ст.)

Хоміч Дмитро. Волинська губернія в оперативних концепціях французького Генерального штабу напередодні війни 1812 р

Карліна Оксана. Театральне життя у повітових містах Волинської губернії в першій половині ХІХ ст

Сажок Оксана. Становлення і розвиток церковного братського руху у Волинській губернії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст

Макарчук Олена. Початкова шкільна освіта на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. та пробудження національної свідомості українців

Кравець Данило. Українізація УСРР у західноукраїнській суспільно-політичній думці 1920-х рр

Виздрик Віталій. Польське військове осадництво на західноукраїнських землях у 20—30-х роках ХХ ст

Малеончук Галина. Нормативно-правові засади функціонування органів влади та місцевого самоврядування у Луцьку в 1919-1939 рр

Крамар Юрій. Політика «волинського регіоналізму»: еволюція проблеми (1921-1939 рр.)

Бортник Лєна. Особливості організації розвідки Корпусу охорони прикордоння у Другій Речі Посполитій

Левченко Юрій. Управлінський апарат румунських адміністративно-територіальних одиниць України під час окупації 1941-1944 рр

Савицька Ілона. Релігійне життя населення Волинської області в 1964-1985 рр

Гарбарук Альона. Товариство польської культури імені Тадеуша Костюшка на Волині: визначальні засади організації та функціонування

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Панасюк Олександр. Зовнішньополітична діяльність Білоруської Народної Республіки у 1918-1925 рр

Шваб Анатолій. Регіональна, релігійно-етнічна та соціально-демографічна характеристика континентальної еміграції з Польщі в 1930-х рр

Шваб Лариса. «Польські комуністи проти польських комуністів»: політична боротьба в Польщі (червень 1948 р.)

Лазарук Ярина. Перехід іспанської преси до демократії (1976-1984 рр.)

Крисенко Дмитро. Економічна політика адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР (1981-1989 рр.)

Стрільчук Людмила. Еволюція близькосхідної політики США щодо Іраку (90-ті роки ХХ - поч. ХХІ ст.)

РОЗДІЛ ПІ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. АРХІВОЗНАВСТВО

Ткаченко Віктор. Історіографія українського писанкарства кінця ХХ - початку ХХІ ст

Голій Роман. «Відомості про відступників» як історичне джерело конфесійних конверсій у 30-ті роки ХІХ ст. (на прикладі Волинської губернії)

Мілясевич Ірина. Волинські сільськогосподарські журнали початку ХХ ст

Петрович Валентина. Нормативно-методичне регулювання інформаційної діяльності державних архівів України

Надольська Валентина. Утворення та діяльність архівів президента в пострадянських країнах

РОЗДІЛ IV. ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО. ЕТНОГРАФІЯ

Борис Тетяна. Формування художніх колекцій при університетах України (XIX — початок XX ст.)

Кушпетюк Олена. Єпархіальне давньосховище в Житомирі: 120 років від часу заснування

Муляр Галина. Охорона культурної спадщини Волині у другій половині 1940-х - на початку 1990-х рр. (за публікаціями газети «Радянська Волинь»)

Титаренко Анна. Різновиди форм і декору тарілок старого українського фарфору Волині з колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва

Сіренко Сергій. Рибальство України другої половини ХУІІІ - початку ХХ ст.: історіографія питання

Чибирак Світлана. Збереження народних знань і світоглядних уявлень мешканцями Житомирського Полісся

Дмитренко Алла. Рослини у святах календарного обрядового циклу Житомирського Полісся

РОЗДІЛ V. ОГЛЯДИ. РЕЦЕНЗІЇ

Білик Вікторія. Едиція унікальної пам’ятки релігійної культури Волині нового часу (рецензія на книгу «Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII - початку XVIII століть: книга протоколів та окремі описи»)

Кепін Дмитро. Вагоме дослідження з теорії пам’яткознавства (рецензія на книгу Гріффена Л. О. «Теоретические основания памятниковедения»)

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback