DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Біологічні науки" >
2015 >

Серія "Біологічні науки", 2015, № 2 : [47]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. БОТАНІКА

Войтюк Василь, Андреєва Валентина, Кичилюк Олександр, Гетьманчук Анатолій. Лісівничо-селекційна оцінка насаджень сосни звичайної Національного природного парку «Прип’ять–Стохід»

Вінічук Михайло. Арбускулярні мікоризні гриби та їх вплив на перехід радіоцезію з ґрунту в рослини

Гуцман Марія, Гуцман Сергій. Систематична структура адвентивної фракції флори Волинської височини

Качинська Вікторія. Еколого-географічні особливості ліхенобіоти гірничо-металургійного комплексу Кривбасу

Коваленко Ігор. Різноманіття еколого-ценотичних стратегій видів рослин трав’яно-чагарничкового ярусу в лісових екосистемах на північному сході України

Кузярін Олександр, Кузьмішина Ірина, Коцун Лариса. Болотна рослинність Шацького поозер’я

Машевська Алла, Єрмейчук Тамара. Біологічні основи розмноження самшиту вічнозеленого Buxus Sempervirens L. в умовах закритого ґрунту

Савоськіна Анна. Історичні особливості та сучасна категоріальна структура мережі штучних заповідних парків Українського Полісся

Скляр Вікторія. Характеристика новоствореного парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Будинок-музей А. П. Чехова» в м. Сумах

Ткачук Олеся. Вплив паклобутразолу на анатомо-морфологічні показники рослин картоплі

РОЗДІЛ ІІ. ЗООЛОГІЯ

Зимароєва Анастасія. Видовий склад та особливості просторового розподілу воронових птахів (Corvidae) у місті Житомирі

Іванців Володимир, Бусленко Леся, Сидорчук Петро. Комплекси дощових черв’яків агробіоценозів Кременецького кряжу

Матвійчук Олександр. Ретроспективна оцінка орнітофауни Подільського Побужжя

Омельковець Ярослав, Шваєвська Катерина, Мельник Катерина. Порівняльне дослідження деяких гематологічних показників птахів різних екологічних груп

Теплюк Вадим, Кубат Наталія. Біоекологічний аналіз метеликів родин Papilionidae, Pieridae і Nimphalidae міста Буськ та його околиць

Павел Шекк. Изменение видового состава ихтиофауны Хаджибейского лимана под действием антропогенных факторов и пути её целенаправленного формирования

Бусленко Леся, Щепна Леся. Структура комплексу дощових черв’яків родини Lumbricidae сірих лісових ґрунтів Волинської височини

РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОЛОГІЯ

Гулай Олександр. Дія секретів шкірних залоз Abramis brama на бактерії Erysipelothrix rhusiopathiae

Гусаковська Тетяна. Екологічний розподіл водних твердокрилих у біотопах Рівненської області

Жданюк Богдан, Андрейчук Юрій, Ковальчук Іван. Геоінформаційне картування геоекологічного стану Мізоцького кряжу

Кравченко Ольга, Максін Віктор. Оцінка чутливості Daphnia magna до дії наноаквацитратів цинку in vivo

Стернік Віта, Марциновський Віталій, Мельник Віра. Вміст ферменту каталази в ґрунті на території АЗС м. Рівне

РОЗДІЛ ІV. ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Апончук Людмила. Особливості периферичного кровотоку в жінок-курців

Атамнах Салах, Решетник Євдокія, Левадянська Ю., Барановський Василь, Весельський Станіслав, Янчук Петро. Вплив серотоніну на кон’югацію та гідроксилювання жовчних кислот у печінці щурів

Коцан Ігор, Качинська Тетяна, Берлач Світлана. Особливості варіабельності серцевого ритму у дівчат підліткового періодуз різним рівнемвегетативної регуляції

Бондаренко (Рассомагіна) М., Кравченко В, Макарчук Микола. Когерентні зв’язки основних ритмів В. ЕЕГ головного мозку правшів та лівшів при монокулярному сприйнятті домінантним чи недомінантним оком вербальної емоційної інформації

Виноградова О., Янчук Петро, Пасічніченко Олег. Роль лейкотриєнів у реалізації скоротливої тонічної активності ворітної вени під впливом ацетилхоліну в умовах норми та експериментальної портальної гіпертензії

Волошин Олена, Чень Ірина, Волошин Володимир. Характер психо-моторних реакцій в осіб з різним рівнем фізичної працездатності

Грабовська Софія. Вплив введення низьких доз хлорпірифосу до та під час вагітності на постнатальний розвиток другого покоління щурів

Єна Марина, Кузнєцова Галина, Рибальченко Володимир. Морфо-функціональний стан ободової кишки щурів за умов дії похідних піролу на тлі експериментального коліту

Єфіменко Олена, Савченко Юлія, Фалалєєва Тетяна, Берегова Тетяна, Співак Микола. Порівняльна дія сучасних прокінетиків та нанокристалічногодіоксиду церію на моторну функцію травного тракту у щурів різного віку

Качинська Тетяна, Абрамчук Ольга, Кузнєцов Ілля. Особливості джерел викликаної активності кори головного мозку в лівшів та правшів під час класифікації стимулів пов’язаних із локалізацією та формою об’єкта

Коровіна Лідія. Стан вегетативної нервової системи у студентів молодших курсів

Маркевич Анна, Вірченко Олександр, Фалалєєва Тетяна, Кудрявцев Костянтин, Остапченко Людмила. Профіль сироваткових цитокінів у щурів з експериментальним виразкоутворенням на тлі лікувального введення пролінвмісної сполуки

Melnychuk Olexiy, Motuziuk Olexandr, Shvayko Svitlana, Zay Svitlana. Progressive fatigue dynamic development of isolated natively musculus gastrocnemius medialis in alcoholic rats

Михалевич Ольга. Особливості успадкування спектральних характеристик фонової ЕЕГ у моно- та дизиготних близнят

Петруша Юлія. Дослідження антидепресивної активності динатрієвої солі 2-(піридин-4-ілтіо)бурштинової кислоти

Редька Ірина. Вплив зорових дисфункцій на вікові зміни складності нейродинаміки головного мозку

Романюк Альона. Аналіз латентності P300 у спортсменів ігрових видів спорту та легкоатлетів

Руднік Наталія, Шевчук Тетяна, Поручинська Тетяна. Роль цитогенетичної діагностики у виявленні хромосомної патології та поліморфізмів хромосом у постнатальному періоді розвитку у Волинській області

Слободяник Л., Янчук Петро, Решетнік Євдокія. Вплив сірководню на кровообіг в печінці щурів при портальній гіпертензії

Станішевська Тетяна Закономірності тиреоїдної модуляції фізіологічних ефектів адреналіну

Трофим’як Юрій, Швайко. Світлана, Дмитроца Олена Порівняльна характеристика показників фізичного розвитку школярів міської та аграрної зон

Цирюк Oлена, Берегова Тетяна. Чутливість парієтальних клітин до стимуляторів шлункової секреції після тривалого введення омепразолу

Швайко Світлана, Дмитроца Олена, Журавльов Олександр. Вплив хронотипу на сприйняття часових проміжків обстежуваних осіб у різний період доби

Шишкевич Вікторія, Гайдай Микола. Особливості реагування серцево-судинної системи на ортостатичну пробу у гімнастів різної спортивної кваліфікації

Шишкевич Вікторія, Гайдай Микола. Деякі антропометричні та еходоплеркардіографічні показники спортивних гімнастів

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback