DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Біологічні науки" >
2014 >

Серія "Біологічні науки", 2014, № 13 : [35]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. БІОФІЗИКА

Бено Юрій, Дика Марія, Скварко Костянтин. Біометричний аналіз впливу постійного магнітного поля на насіння дурману звичайного (Datura stramonium L.)

Заводовський Данило, Ноздренко Дмитро, Сорока Василь, Хома Олександр, Мотузюк Олександр. Диверсифікація динаміки розвитку втоми ішемізованого м’яза

Заводовський Данило, Хома Олександр, Ноздренко Дмитро, Мотузюк Олександр, Сорока Василь. Аналіз силової відповіді ішемізованого m. soleus на стимуляційний сигнал, модульований за частотою

Костенко Віктор, Чамор Таміла, Цимбалюк Ольга, Давидовська Тамара. Модуляція скорочувальної активності гладеньких м’язів кишечнику щурів в умовах дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання

РОЗДІЛ ІІ. БОТАНІКА

Бугайчук Анна, Сеньків Ірина, Андреєва Валентина. Вплив фітогормонів на вкорінення кімнатних рослин

Дегтярьов Владислав. Онтогенетична структура популяцій Fraxinus excelsior у Кролевецько-Глухівському геоботанічному районі

Котюк Людмила. Вивчення антимікробної активності етанольного екстракту трави (Dracocephalum moldavica L. ( (Lamiaceae)

РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОЛОГІЯ

Апончук Людмила, Шевчук Тетяна, Бернацька Ніна. Вплив тютюнопаління на показники рівня фізичного стану та тип гемодинаміки в осіб жіночої статі

Дмитроца Олена, Швайко Світлана, Трофим’як Юрій. Стан фізичного здоров’я підлітків залежно від місця проживання

Пшибельський Володимир, Шевчук Тетяна, Киричук Олена. Особливості периферичного кровообігу у чоловіків, зайнятих у промисловому виробництві

Скляр Юрій, Скляр Вікторія. Створення нових територій природно-заповідного фонду як важливий складник розбудови структурних елементів екомережі поліської частини Сумської області

РОЗДІЛ ІV. ЗООЛОГІЯ

Алпатова Оксана. Сучасний стан системи найпростіших та місце в ній черепашкових амеб Житомирського i Київського Полісся

Васільєва Людмила. Особливості поширення та щільність населення перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водних об’єктів української частини басейну Прип’яті

Гарлінська Алла. Морфологічні та екологічні особливості молюсків підродини Physinae (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) України

Єрмошина Тетяна, Павлюченко Олеся. Морфометричні індекси молюсків роду Unio в нормі

Передерко Леся. Мікробіологічний моніторинг патогенної мікробіоти слизових оболонок очей страусів африканських (Struthio camelus)

Сухомлін Катерина. Характеристика видового різноманіття преімагінальних фаз мошок (Diptera, Simuliidae) у водотоках підзони мішаних лісів Європи

Тарасова Юлія. Особливості утримання та розмноження Theodoxus fluviatilis(Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) в умовах лабораторного акваріума

Янович Лариса. Сезонність розмноження та його особливості у видів підродини Unioninae (Mollusca, Unionidae) фауни України

РОЗДІЛ V. ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Абрамчук Ольга, Палащина Галина. Особливості показників стимуляційної міографії м’язів кисті у музикантів

Боровець Оксана, Решетнік Євдокія, Весельський Станіслав, Макарчук Микола. Дія естрону на секрецію компонентів ліпідної природи з жовчю у самок щурів

Добростан Оксана, Плиска Олександр, Філімонова Наталія. Порівняльний аналіз гемодинамічних показників першокурсниць з нормальною та надмірною масою тіла

Журавльов Олександр, Сич Надія, Полінко Юлія, Киричук Олена. Особливості функціонування кардіореспіраторної системи в умовах відновлення після фізичного навантаження

Качинська Тетяна. Статеві особливості міжпівкулевої асиметрії викликаних потенціалів кори головного мозку у правшів та лівшів

Лановенко Олена. Аналіз селективної дії природного добору за показниками плодових репродуктивних втрат

Мельничук Олексій. Часовий хід останнього скорочення в тетанусі m. gastrocnemius (cap. med) в алкоголізованих щурів за умов критичної васкулярної ішемії задніх кінцівок. Зміна вектора розвитку м’язової сили

Моренко Алевтина. Електрична активність кори головного мозку та поверхневих м’язів пальців у жінок із високою і низькою індивідуальною α-частотою

Сокол Альона, Шевчук Тетяна, Євпак Наталія, Кальков Роман. Особливості спектра потужності ЕЕГ у спортсменів різних видів спорту

Сопронюк Євгенія, Козачук Наталія, Поручинський Андрій. Зміни артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, пов’язані з метеофакторами, у студентів

Швайко Світлана, Дмитроца Олена, Коржик Ольга. Вплив віку початку систематичних навчальних занять на показники зовнішнього дихання школярів

Ievpak Natalia, Kuznetsov Illya, Rakovets Oksana, Marchuk Ivanna. The effect of working memory and social interactions training on ERP features

Пшиченко Вікторія. Морфологічний стан судинного русла шишкоподібної залози щурів за умов гострого стресу та цілодобового освітлення

Маркевич Анна, Вірченко Олександр, Фалалєєва Тетяна, Кудрявцев Костянтин, Берегова Тетяна. Дослідження терапевтичних властивостей нових низькомолекулярних органічних сполук на моделях виразкоутворення у щурів

РОЗДІЛ VІ. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ

Демчук Володимир, Крюков Віталій, Сологор Катерина. Мотивація до навчання у ВНЗ та оцінка його пріоритетів студентами природничих спеціальностей СНУ ім. Лесі Українки

Іванців Оксана, Іванців Василь. Історичні аспекти підготовки фахівців-біологів в Україні в ХІХ ст.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback