DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Філологічні науки. Мовознавство" >
2014 >

Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2014, № 2 (279) : [32]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Христіанінова Раїса. Безсполучникові складнопідрядні речення в сучасній українській мові

Колесник Наталія. Структура статті в словнику фольклоронімів (на матеріалі бурлацьких та наймитських пісень)

Процик Ірина. «Зелено-білі наші кольори…»: кольороназви в соціолекті українських футбольних фанатів

Занько Галина. Основні елементи картини світу українськомовної дитини

Мельник Наталія. Аналіз мовної особистості носіїв автомобільного сленгу

Пономаренко Валентина, Ляхова Оксана. Енантіосемія як наслідок розширення значення похідного слова

Попович Наталія. Семантичне поле кількості в українській мові (на матеріалі «Народних оповідань» Марка Вовчка)

Кирилюк Ольга. Основні принципи формування реєстру авторських лексичних новотворів Павла Тичини

Радько Оксана. Національно-культурні елементи в семантичній структурі індивідуально-авторських прикметників

Ворона Іванна. Функції термінологічних синонімів у текстах проповідей

Половец Маргарита. Distance Learning как гнездообразующий термин в предметной области компьютерной лингводидактики

Потапчук Ольга. Гіперо-гіпонімічні відношення в системі економічних термінів

Харчук Лілія. Лексико-тематичний розряд на позначення назв споруд і приміщень спеціального призначення в українській електроенергетичній термінології

Гандзюк Олександра. Особливості перекладу англійською мовою власних назв (дійових осіб) у драмі феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Купчинська Зоряна. Йотово-посесивна ойконімія України: хронологічний аспект

Марченко Тамара. Власні назви в текстах дитячої літератури як елементи сюжетно-рольової гри (на матеріалі повісті Всеволода Нестайка «Казкові пригоди Грайлика»)

Верховод Ольга. Лексична реалізація опозиції ‘самець’ : ‘самиця’ : ‘маля птахів’ у лексико-семантичній групі «птахи» (на матеріалі українських східнослобожанських говірок)

Волошинова Марина. Номінація реалій післяпоховального етапу в говірках Східної Слобожанщини

Громик Юрій. Система дієслівних форм у поліській говірці села Липне

Лєснова Валентина. Оцінка в діалектному тексті: засоби інтенсифікації

Нечаєва Ніна. Запозичення з німецької мови в буковинських говірках

Грицьких Людмила. Особливості структури полікомпонентних новотворів в сучасній українській літературній мові

Товкайло Тамара, Довбня Людмила. Вплив морфемної структури та словотвірно-розрядних значень на акцентні ознаки формантів іншомовного походження

Галаур Світлана. Вертикальна локалізація й префіксально-прийменникова кореляція

Костусяк Наталія. Синтаксична вербалізація відмінкових і прийменниково-відмінкових форм іменників у сучасній українській літературній мові

Мельник Ірина. Лівобічні та правобічні актанти, зумовлені валентністю відприкметникових дієслівних аналітичних синтаксичних транспозитів

Нестеренко Тетяна. Функціонування умовного способу в структурі складнопідрядних речень із підрядною умовною частиною

Педченко Світлана. Модально-прагматична ідентифікація означально-видільних часток

Масицька Тетяна. Особливості предикатів всеохопного процесу

Межов Олександр. Ад’єктивне функціонування іменників у синтаксичних словосполученнях

Ричагівська Юлія. Підходи до вивчення складного речення

Кондратенко Наталя. Деструкція в постмодерністському художньому дискурсі: сутність і типологія

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback