DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Філологічні науки. Мовознавство" >
2013 >

Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2013, № 22(271) : [32]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics

ЗМІСТ

Андрощук Наталія. Формування пунктуаційної системи сучасної української мови та її відображення в правописних джерелах

Бакун Ольга. Словосполучення як засіб вираження постсегментного компонента називного роз’яснювально-пояснювального змісту

Богдан Світлана. Мовчання в епістолярній поведінці Лесі Українки

Васковець Людмила. Осново- та словоскладання в казначейській терміносистемі

Вільчинська Тетяна. Лінгвокультурна природа концепту «гріх» у драматичній творчості В. Винниченка

Голоюх Лариса. Складні безсполучникові речення у стилістиці художніх текстів В. Шевчука

Горожанов Юрій. Комерційна ергонімія в рекламі міста Луцька: лінгвопрагматичний аспект

Громик Юрій. Західнополіські прислівники, співвідносні з безприйменниковими формами називного та знахідного відмінків іменників

Данилюк Ніна. Мовна політика України в контексті європейського досвіду

Загороднова Вікторія. Регіональні особливості та вплив мовної ситуації у південно-східному регіоні України на мовну освіту представників національних спільнот

Зінчук Руслана. Вплив давніх *-ā-, *-jā-основ на формування іменникової словозміни західнополіських і суміжних говірок

Карпенко Галина. Особливості формування логістичних термінів

Костусяк Наталія. Комунікативно-прагматичні ознаки питальної модальності

Кушлик Оксана. Дериваційний потенціал відприкметникових каузативних дієслів сприймання в українській мові

Левчук Ірина. Антропонімія роману Володимира Лиса «Століття Якова»

Лісова Лариса. Теоретичні засади антропоніміки як галузі мовознавства

Масицька Тетяна. Особливості адресатної семантичної залежності в структурі базових синтаксичних конструкцій

Масюк Жанна. Романовичі на стражі Холма

Межов Олександр. Формально-синтаксичні варіанти предикатних синтаксем у структурі простого речення

Мельник Ірина. Відприслівникова дієслівна аналітична синтаксична транспозиція на тлі інших різновидів

Мірченко Микола. Актуалізаційні реченнєві категорії: проблема вибору

Андрій Моклиця. Мовні експерименти у творчості польських футуристів

Навальна Марина. Функціонування універбатів у мові інтернет-видання «Українська правда» на початку ХХІ ст.

Омельковець Руслана. Засоби номінації в мікологічній лексиці західнополіських говірок

Омельковець Руслана. Особливості мотивації західнополіських мікономенів

Павленко Лариса. Народнорозмовні елементи у творчості Івана Вишенського

Скорук Ірина. Топонімія роману Валерія Шевчука «Стежка в траві» як важливий засіб текстотворення

Стельмах Богдана. Роль фразеологічних одиниць у художніх і наукових текстах Агатангела Кримського

Тиха Лариса. Поетичний словник Михайла Григоріва

Шульська Наталія. Західнополіські неофіційні антропоніми, утворені лексико-семантичним способом

Яворський Андрій. Морфологічні особливості волинсько-поліської говірки в романі Володимира Лиса «Століття Якова»

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback