DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Філологічні науки. Мовознавство" >
2012 >

Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2012, № 1(226) : [33]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Аркушин Г. Л. Варіанти особових власних імен як джерело діалектологічних досліджень

Андрощук Н. С. Пунктуаційний знак як елемент семантико-стилістичного увиразнення текстів псалмів

Белей Лесь Класифікація елементів мовного ландшафту

Богдан С. К. Кінесика в щоденникових та листовних текстах Ольги Кобилянської

Витрищук О. Д. Українські прізвища “непрозорої” семантики: структурно-етимологічний аналіз

Воробей Ж. Ю. Структурно-семантичні особливості ойконімів Холмщини, зафіксованих у романі “Гучва” Й. Г. Струцюка

Голоюх Л. В. Контекстуальна семантика назв осіб у романі В. Шевчука “Тіні зникомі”

Громик Ю. В. Заперечні прислівники в західнополіських і суміжних говірках

Дзюба М. М. Прагматичний зміст епонімічних термінів, утворених метафоричним перенесенням

Зербіно А. Д. До питання про організацію мовленнєвих актів згоди/незгоди в комунікації та фактори їх успішної реалізації в англійській мові

Зінчук Р. С. Давальний та місцевий відмінки однини іменників чоловічого роду в західнополіських і суміжних говірках

Капанайко І. Я. Іван Франко про роль української мови у збереженні нації (на шпальтах польської періодики)

Кисіль К. С. Специфіка вербалізації гастрономічних назв із семантикою “випічка” в англійській мові

Костусяк Н. М. Синтаксична парадигма відмінків сучасної української мови

Кость Г. М., Гурмак Ю. М. Анафора як один із видів вторинної номінації у французькому художньому тексті

Кузик О. А. Особливості розгортання інвективного фрейму в англомовних медіа-текстах при репрезентації соціокультурних субгруп

Макаревич П. Ю. До питання визначення поняття “політичний медіа-дискурс”

Масицька Т. Є. Особливості семантико-синтаксичних відношень у реченнєвій конструкції “С + Пд + О + Ад”

Мащенко О. В. Сполучуваність словотвірних засобів з основними сферами ужитку (на основі сучасної німецької періодики)

Межов О. Г. Складні субстанціальні одиниці в семантико-синтаксичній структурі простого речення

Минзак О. В. Вмотивованість англійських юридичних термінів-антонімів

Нестерчук О. Г. Апокопа із суфіксацією у варіантах власних жіночих імен жителів Маневицького району Волинської області

Палій В. П. Семантичне маркування якісних прикметників у простих номінативних сполученнях (на матеріалі французької та української мов)

Поліщук О. Г. Авторські ад’єктивні композити в українській поезії ХХ ст.

Сергійчук Г. П. Творення дієслівних форм теперішнього часу у говірці села Бірки

Скорук І. Д. Прізвища-імена в антропоніміконі м. Луцька

Слащук А. А. Репрезентація мімічної поведінки людини у фразеологічному вимірі

Сухорольська С. М., Федоренко О. І. Контрастивний аналіз сталих дієслівно-субстантивних сполучень англійської та української мов

Федорінчик А. С. Можливі бачення стратегій морфологічного кодування ядерних дієслівних актантів

Четова Н. Й. Лінгвокогнітивна модель концептуальної інформації в англомовному фентезійному дискурсі

Яворська А. М. Семантична структура дієслів-членів синонімічних рядів “гнів” / “незадоволення” в сучасній англійській мові

Яворський А. Ю. Синтаксичні помилки в журналістських текстах (на матеріалі газети “День”)

Ясіновська О. В. Концепт πορνεία у текстах Нового Завіту

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback