DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Біологічні науки" >
2015 >
Серія "Біологічні науки", 2015, № 2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5491

Название: Комплекси дощових черв’яків агробіоценозів Кременецького кряжу
Другие названия: The Rainworm Complexes in Agrobiocenoses of Kremenets Ridge
Авторы: Іванців, Володимир
Бусленко, Леся
Сидорчук, Петро
Ivantsiv, Volodymyr
Buslenko, Lesia
Sydorchuk, Petro
Ключевые слова: дощові черв’яки
люмбрициди
агробіоценози
дерново-середньопідзолисті
ясно-сірі лісові
сірі лісові
темно-сірі опідзолені ґрунти
чорноземи опідзолені,
Кременецький кряж
rainworms
lumbricidae
agrobiocenoses
sod-medium textured podzolic soils
light-grey forest
dark-grey podzolic soils
podzolic chernozem soils
Kremenets Ridge
light forest
Issue Date: 2015
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Іванців, В. Комплекси дощових черв’яків агробіоценозів Кременецького кряжу / В. Іванців, Л. Бусленко, П. Сидорчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 2 (302) : Серія : Біологічні науки. - С. 56-61
Краткий осмотр (реферат): Екологічний спектр комплексів дощових черв’яків Кременецького кряжу дає змогу схарактеризувати основні властивості ґрунтів. Видовий склад комплексів люмбрицид може варіювати в значних межах конкретного виду ґрунту. Наявність тих чи тих видів дощових червяків в агробіоценозах викликана впливом сукупності едафічних чинників. Важливе значення у формуванні комплексу люмбрицид в агробіоценозах мають рослини, оскыльки вони виступають регуляторами едафічних чинників і формують трофічну базу для сапромезофауни ґрунтів. Ecological spectrum of the rainworm complexes of Kremenets Ridge enables us to characterize main soil properties. Species composition of lumbricidae complexes may vary in the wide range of a specific soil type. The presence of some or other types of rainworms in agrobiocenoses is influenced by a number of edaphic factors. And significant role in formation of lumbricidae complexes in agrobiocenoses is played by plants. They regulate edaphic factors and form trophic level for the soil sapomesofauna.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5491
Appears in Collections:Серія "Біологічні науки", 2015, № 2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2.pdf583,72 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback