DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Історико-правовий часопис >

Історико-правовий часопис, 2015, № 2(6) : [39]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Кириченко В. Спротив пригніченню – право сили чи право права?

Кобилецький М. Магдебурзьке право у Польщі (ХІІІ-ХVII ст.)

Ковальчук В., Богів Я. Вчення про легітимність влади та народний суверенітет в державно-правових поглядах представників соціологічної школи права в Німеччині у другій половині ХІХ – першій чверті ХХ століття.

Яцишин М. Діяльність Луцького Трибуналу (1578-1589 рр.)

Булавіна С. Джерела вивчення діяльності національно-культурних товариств Волині у першій третині ХХ століття

Лаба О. Ідейні цінності в правових принципах громадянського суспільства: історико-правовий аналіз

Щербюк Н., Щербюк М. Особливості та шляхи реалізації функції оборони держави

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Берназюк Я. Науково-практична дискусія стосовно прийняття Закону «Про Президента України»: теорія і практика

Несторович В. Основні тренди в законодавчому регулюванні лобіювання у країнах Західної Європи

Федоренко В. Інституціоналізація діагностики і розвитку управлінських та лідерських здібностей публічних службовців – пріоритетний напрямок реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні

Копетюк М., Онисько Р. Суддівське самоврядування у забезпеченні принципу самостійності суду у зарубіжних державах та Україні

Кравчук В. Загальна характеристика та критерії класифікації організаційно-правових гарантій діяльності суддів в Україні

Нинюк М., Нинюк І. Корупція як фактор загрози національній безпеці та суспільному ладу України

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ

Коваленко Т. Суб’єктивні передумови виникненняі становлення аграрного права України

Скрипник В. Визнання права як спосіб захисту речових прав

Демчук А. Цивільно-правова характеристика договору зберігання на товарному складі

Духневич А. Зобов’язання України щодо продовольчої безпеки відповідно до Угоди СОТ«Про сільське господарство

Коренга Ю. Юридичні аспекти правовідносин у сфері трансплантології органів та тканин людини

Новосад І. Тенденції розвитку та удосконалення аграрного законодавства України

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА

Гора І., Ходанович В. Сучасні проблеми експертного дослідження мовленнєвих повідомлень, що містять інформацію екстремістського характеру

Кваша О., Ізай І. Система кримінально-правової протидії втручанню в діяльність працівників правоохоронних органів

Батюк О. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених у пенітенціарних установах

Біленчук П., Ярмолюк А. Нове Законодавство України про Національну поліцію і поліцейську діяльність. Яким йому бути?

Гусак А. Характеристика окремих аспектів причетності до злочину

Дем’янчук В., Денісова Г. Заборона суміщення функції судового розгляду і інших процесуальних функцій як підстава самовідводу, відводу

Кульчинська Ю. Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів

Фідря Ю. Перспективи вдосконалення кола обов’язків, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням

Чупринський Б. Доцільність закріплення невичерпного переліку обставин, які обтяжують покарання: дискусійні моменти

Karpinska N. Criminological Characteristics of Female Juvenile Delinquency in Ukraine

РОЗДІЛ 5. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Chornous О. The Uniform Rapid Suspension System (URSS):Comparative Analysis with ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)

Sura R. Polish Banking System after the World War II (Part I)

РОЗДІЛ 6. ТРИБУНА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Ковалик Г. Правове регулювання сервітутів на український землях в складі Російської імперії в кінці ХVIII – на початку ХХ ст.

Крукевич О. Неповнолітні потерпілі як учасники кримінального процесу

Левчук І. Пенітенціарна система Російської імперії у дореформений період (на прикладі українських губерній

Резніченко, Т. Кириченко Комерціалізація української вищої освіти – приватно-правові аспекти

Слободянюк Б. Використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях про умисне знищення або пошкодження чужого майна

Сопронюк О. Класифікація кримінально-процесуальних санкцій

Чорноусько М. Нагляд прокурора за додержанням законів під час проведення досудового розслідування: тенденції нормотворення та правозастосування

Яцишин Ю. Правові підстави формування Київської судової палати

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback